Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Identifikační číslo: 26898
Univerzitní e-mail: lenka.sevelova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

Kontakty          Závěrečná práce
     
     
Publikace
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Optimalizace návrhu vozovek lesní dopravní sítě se zaměřením na analýzu napjatosti a deformace
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Oponent 1:
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Aleš Florian, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Optimalizace návrhu vozovek lesní dopravní sítě se zaměřením na analýzu napjatosti a deformace
Abstrakt:
Předložená disertační práce představuje vývoj parametrického numerického modelu systému vozovka-podloží pro optimalizační analýzy vozovek lesní dopravní sítě a ověření laboratorní metodiky přípravy cyklického modulu pružnosti z modifikovaného testu California Bearing Ratio -- CBR. Parametrický model založený na metodě konečných prvků (MKP) byl vytvořen v software ANSYS a za materiálový model byl vybrán nelineárně plastický Drucker-Pragerův model, který byl ověřen kalibrací pomocí polní zkoušky statickou zatěžovací deskou (SZD) Součástí práce se stala příprava vstupní charakteristiky - pružnostního modulu - kompatibilního s použitým materiálovým modelem. Pro jeho přípravu byl vybrán inovativní nizozemský test cyklického CBR. Při testování této metodiky se objevily problémy, které vedly k modifikaci přípravy testu. Ověření vhodnosti modulu pružnosti z cyklického testu CBR pro numerický model jsou provedena v závěrečné kalibrační studii.
Klíčová slova:
výpočetní model, metoda konečných prvků, modul pružnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta A. Florian

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D..