Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Hana Doleželová
Identification number: 26792
University e-mail: 26792 [at] node.mendelu.cz

Contacts     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Volatile substances of frankincenses (Boswellia spp.) on island of Socotra
Written by (author): Bc. Hana Doleželová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Opponent:RNDr. Boris Vrškový
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Volatilní látky kadidlovníků (Boswelia spp.) na ostrově Sokotra
Summary:Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit s unikátním ostrovem Sokotra, popsat sokotránské druhy rodu Boswellia. Dále provést rešerši ze studií a výzkumů týkajících se pryskyřic a jejich složení. Následně se soustředit na volatilní látky obsažené v esenciálních olejích. K tomu jsem použila materiál z cesty na Sokotru, soustředila se na rozbor nasbíraných vzorků a zpracování výsledků čerstvě odebraných pryskyřic. Látky obsažené v kadidle se hojně využívají ve farmakologii, kosmetice a k náboženským účelům. Ve výsledcích dokazuji, že obsah terpenů nemusí být shodný ani v totožném druhu a že závislost poměrů obsažených látek je podnětem k dalšímu zkoumání.
Key words:Boswellia, kadidlo, Sokotra, terpeny, esenciální oleje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review