Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Identifikační číslo: 26568
Univerzitní e-mail: jakub.domeny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Standardizace v oblasti určování vlhkosti a jakosti vysušeného řeziva od vzniku Československa
Autor: Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Standardizace v oblasti určování vlhkosti a jakosti vysušeného řeziva od vzniku Československa
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou norem a metodik se zaměřením na vlhkost rostlého dřeva a jakost vysušeného řeziva. Práce je pojata kompilační formou, kdy v literárním přehledu udává obecnou charakteristiku norem, vlhkosti dřeva, měření vlhkosti dřeva a určování jakosti vysušeného řeziva. Ve výsledcích je uveden ucelený přehled nalezených norem a metodik pro řešenou problematiku. Tento přehled je členěn podobně jako literární část a každá zmíněná norma a metodika obsahuje stručný popis.
Klíčová slova:
norma, metodika, vlhkost, jakost, vady sušení, vlhkoměr

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Aleš Dejmal, Ph.D..