Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Identifikačné číslo: 26568
Univerzitný e-mail: jakub.domeny [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

     
     
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SUCHOMELOVÁ, P. -- DÖMÉNY, J. -- DOSKOČIL, T. -- ZATLOUKAL, P. -- TIPPNER, J. Numerical Study of Sorption Behavior of Piano Soundboard. In Proceedings of the 2020 Society of Wood Science and Technology International Convention . Monona: Society of Wood Science and Technology, 2020, s. 76--77. ISBN 978-1-7340485-0-6.

Originálny názov:
Numerical Study of Sorption Behavior of Piano Soundboard
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník:
Proceedings of the 2020 Society of Wood Science and Technology International Convention
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
76
Do strany:
77
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku: Wooden musical instruments are strongly influenced by moisture content. Moisture induce the changes of tuning, defects and resonance properties of pianos. Minimization of wood hygroscopicity ensures the shape stability and stable acoustic properties of the soundboard during the changes of ambient climatic conditions (relative air humidity, temperature). Complex physical model of piano soundboard provides a reliable tool to describe the sorption properties of piano soundboard and possibilities to improve the resistance to moisture influence by thermal modification of wood. The main goal of modelling is shortening the development of the appropriate modification process. The numerical model of thermally treated and untreated wood was designed, implemented into the FEM based computational software and validated on small samples (44 x 450 x 12 mm). The sorption properties of treated and untreated resonance spruce wood (Picea abies (L.) Karst) were experimentally evaluated. All the samples were conditioned in the laboratory chamber to 7 states of the equilibrium moisture content (EMC). The duration of attaining the EMC (sorption dynamics), dimensional changes and the weight changes (density) were recorded and used for the validation of numerical model. The model of moisture diffusion is based on the partial differential equation which stems from the transient form of Fick's law. No significant influences of the temperature field on the diffusion were found, so all the tasks were solved isothermally. Validated numerical model was applied on the geometries of real piano soundboards with respect to the wood fiber deflection. The longitudinal, radial and tangential diffusion coefficients were considered as a function of actual moisture content. The results show that the thermally modified soundboard reaches the EMC 3 times slower than untreated soundboard, what is caused mainly by the change of the diffusion coefficients. The influences of the moisture transfer coefficient value were also investigated to detect the influence of the surface layer varnishing. Its influence was found to be very significant - by reducing the coefficient in one order of magnitude (from 1E-7 to 1E-8 m.s-1), the time of reaching the EMC is 3 times longer. The numerical evaluation of piano soundboard showed the influence of individual parameters on its sorption behavior and helped to reveal the key factors that need to be addressed during the development of thermally modified soundboards.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 13.08.2020 10:30 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the 2020 Society of Wood Science and Technology International Convention . Monona: Society of Wood Science and Technology, 2020. ISBN 978-1-7340485-0-6.

Originálny názov:
Proceedings of the 2020 Society of Wood Science and Technology International Convention
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-1-7340485-0-6
Vydavateľ: Society of Wood Science and Technology
Miesto vydania:
Monona
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: 2020 Society of Wood Science and Technology (SWST) International Convention
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena:
11.08.2020 09:18 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
23
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

2020 Society of Wood Science and Technology (SWST) International Convention. 2020, Portorož.

Originálny názov:
2020 Society of Wood Science and Technology (SWST) International Convention
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Portorož
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2020
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.08.2020 09:18 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -