Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Identification number: 26568
University e-mail: jakub.domeny [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts
     
Lesson          
Publications
     
     

The following list contains all information available to the publication.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob plastifikace a následného lisování dřevěných dílců, lis pro lisování dřevěných dílců a zařízení pro lisování dřevěných dílců. ČERMÁK, P. -- DÖMÉNY, J. -- KRÁL, P. -- TIPPNER, J. -- KYSELÁK, P. 308315, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308315.pdf

Original name:
Způsob plastifikace a následného lisování dřevěných dílců, lis pro lisování dřevěných dílců a zařízení pro lisování dřevěných dílců
English name:
Written by (author):
Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Pavel Král
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Pravoslav Kyselák
Department:
Department of Wood Science and Technology
Kind of publication:
patent or a different result protected by specific legal provisions
Patent number:
308315
Name of publisher: Úřad průmyslového vlastnictví
Place of publishing: Praha
Owner's name:
Mendelova univerzita v Brně
Date of registration:
20. 3. 2019
Date of enrollment:
26. 3. 2020
Utilization:
granted, registered or used by the owner
Licence obligation: využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence (existuje však smlouva o využití výsledku)
Licence fee: sometimes
Original language:
Czech
Description in original language:
Patent se týká oblasti technologie modifikace vlastností dřeva a konkrétně je zaměřen na technologické řešení procesu lisování mikrovlnně plastifikovaného masivního dřeva. Předmětem technického řešení je hydraulický lis pro lisování dřevěných dílců zahrnující lisovací formu pro fixaci dílců.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308315.pdf
 
Entry made by:
Last change:
06/03/2020 09:45 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -