Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Identification number: 26568
University e-mail: jakub.domeny [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

     Lesson
     
     Publications     Conferences
     

The following list contains all information available to the publication.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Dřevěný fasádní prvek s karbonizovaným povrchem. ČERMÁK, P. -- DÖMÉNY, J. -- OBERLE, A. -- ZÁRYBNICKÁ, L. -- MACHOVÁ, D. -- DOHNAL, J. -- VACENOVSKÁ, V. -- TIPPNER, J. -- KLOIBER, M. -- PĚNČÍK, J. 2020.

Original name:
Dřevěný fasádní prvek s karbonizovaným povrchem
English name:
Written by (author):
Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Dipl.-Ing. Bc. Anna Oberle
L. Zárybnická
D. Machová
J. Dohnal
V. Vacenovská
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Michal Kloiber
Jan Pěnčík
Department:
Department of Wood Science and Technology
Kind of publication:
technically implemented results (prototype, functional sample)
Kind of technically applied result:
specimen
Internal identification code of product: TJ02000072-V5
Numeral identification:
-
Result location:
Technical parameters:
Smlouva o licenčním či jiném využití výsledku dosud nebyla uzavřena. Kontaktní osoba za jednání ze strany MENDELU je Ing. Petr Čermák, Ph.D. (ústav 443), Zemědělská 3, 613 00 Brno, tel. +420 545 134 550, email: petr.cermak.und@mendelu.cz.
Economic parameters:
Year of creation:
2020
Owner's name:
Mendelova univerzita v Brně
Owner's ID:
62156489
Owner's country:
Czech Republic
Category: Amount of the drawn part from the total recognized expenses for achieving the result is lower or equal to 5 million CZK.
Licence obligation:
k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
Licence fee:
always
Original language:
Czech
Description in original language:
Využití dřeva jakožto ekologické a obnovitelné suroviny je nedílnou součástí trvale udržitelné společnosti. V důsledku měnících se klimatických podmínek a s tím souvisejících změn ve skladbě a druhovém složení lesních porostů je využití dřeva a výrobků z něho vyrobených velmi aktuální téma jak pro lesnický, tak navazující dřevozpracující průmysl (stavebnictví, nábytkářství). Rozvoj a inovace v těchto oblastech průmyslu jsou a do budoucna i nadále budou důležitou součástí ekonomiky ČR. V nejbližších letech bude 20-30% celkové těžby dříví v ČR tvořeno dřevem buku a jeho další možné zpracování bude velmi žádané. S rostoucími požadavky na ekologické provádění staveb roste i snaha o využívání obnovitelných a snadno recyklovatelných materiálů. Vzhledem k udržitelnosti, dostupnosti a relativně nízké ceně je dřevo vhodným přírodním materiálem pro fasádní systémy staveb. V rámci ČR a Evropského trhu je velké procento budov, jejichž fasáda je částečně nebo celoplošně vyrobena z dřevěných materiálů. Pro dřevěné fasádní prvky staveb je nejdůležitějším ukazatelem dlouhodobá životnost a minimální náklady na péči a údržbu. Vhodným konstrukčním provedením je možné částečně eliminovat některé nežádoucí faktory, jiné lze dočasně či trvale eliminovat pomocí vybraných způsobů modifikace dřeva. Z pohledu efektivního a ekonomického průmyslového využití, sledování vlivu jednotlivých parametrů procesu, stupně barevné změny a kontroly kvality (homogenity) povrchu je vhodné využít povrchovou karbonizaci dřeva při teplotním rozsahu od 200 do 400oC. Výsledky v této oblasti ukazují, že dřevo s karbonizovaným povrchem vykazuje lepší hydrofobní vlastnosti (úhel smáčení), nižší rovnovážnou vlhkost dřeva a nasáklivost. V závislosti na použitém druhu dřeva, teplotě a času modifikace je možné vytvořit různý stupeň povrchové úpravy, a to jak v širokém rozsahu barevných změn (estetické zhodnocení, barevné sjednocení), tak především změn v povrchových vlastnostech (funkční zhodnocení).
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
03/31/2020 08:32 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
234
5
        
1
2
34
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -