Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Identification number: 26514
 
Assistant Professor - Department of Finance (FBE)

     
     
Publications     Conferences
     

The following list contains all information available to the publication.

KUBINEC, K. -- STREJČEK, P. Jaký je reálný vliv cen ropy na ekonomiky států Perského zálivu?. Energetika. 2019. v. 69, p. 63--68. ISSN 0375-8842.

Original name: Jaký je reálný vliv cen ropy na ekonomiky států Perského zálivu?
English name:
What is the real impact of oil on the economies of the Gulf States?
Written by (author):
Ing. Kryštof Kubinec
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Department:
Faculty of Business and Economics
Department of Management
Department of Finance
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Energetika
Nature of article:
professional announcement
Volume no. (year):
69
Periodical number within the volume:
Year of publication: 2019
Starting page: 63
Up to page:
68
Number of pages:
6
Sub-specification:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication: printed version
Original language: Czech
Description in original language:
Hlavním cílem článku je zjišťování vlivů cen ropy na ekonomiky států Zálivu (SAE, Bahrajn, Saudská Arábie, Omán, Katar a Kuvajt) skrze hlavní ekonomické ukazatele. K tomu je použita regresní analýza, kdy vysvětlující proměnnou jsou ceny za barel ropy na světových trzích a vysvětlovanou proměnnou jsou makroukazatele ekonomik jednotlivých států zálivu. Poslední část článku je věnována snižujícím se příjmům z produkce ropy těchto států a zavádění opatření těchto států proti těmto trendům.
Description in English:
The main aim of the article is to study the influence of oil prices on the economies of the Gulf states (The United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar and Kuwait) through the main economic indicators. For this is used regression analysis where the explanatory variable is the prices for barrels of oil on world markets and the explained variable are the macroeconomic indicators of individual Gulf states. The last part of the article is devoted to the declining revenues from crude-oil production of these states and the measures taken by the Gulf states against these trends.
Description in Czech:
Key words:
czech: Státní dluh, Perský záliv, GCC, Ekonomika, Import, Ropa, HDP, Regresní analýza, Ekonomické ukazatele, GCC analýza, Ceny ropy, Export
english: Oil prices, GCC, Government debt, Economic indicators, Crude oil, Regression analysis, Petroleum, Persian Gulf states, Oil, GDP, Export, Economy
Field of result:
Economics and Business
Finance
Applied Economics, Econometrics
Year of submission: 2019
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Ing. Kryštof Kubinec
Last change:
02/16/2019 13:11 (Ing. Kryštof Kubinec)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
bad
good
        
uninteresting
interesting
Assessed: 1
Average score: 5.00
        
Assessed: 1Average score: 5.00
1
2
3
45
        
1
2345
amateur
professional
        
theoretical
practical
Assessed: 1
Average score: 5.00
        
Assessed: 1
Average score: 5.00


Source specification:

Energetika. ISSN 0375-8842.

Original name: Energetika
English name:
Czech name:
Written by (author):
Kind of publication:
magazine
ISSN:
0375-8842
Country of publisher:
Czech Republic
Place of publishing:
Publisher:
Český svaz zaměstnavatelův energetice
URL:
Reviewed magazine:
no
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Last change:
03/14/2012 20:43 (Ing. Aleš Kutín)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
123
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -