Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA
Identification number: 26514
University e-mail: petr.strejcek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Finance (FBE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Abrahámek
Financování vybraných fotbalových klubů v kontextu působnosti pravidel Financial Fair Play
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Aulehlová
Analýza cestovního ruchu v Izraeli
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Balážová
Ekonomická analýza zemědělského podniku s využitím dotací z Evropské unie
January 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bartoš
Liberalizace energetického trhu v Evropské unii a vývoj cen elektrické energie v členských zemích
May 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Valeriia Berdnikova
Active portfolio management adapted for the country of BRICs
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. František Bílý
Základní indikátory při investici do akcií fotbalových klubů
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Yana Boeva
Preparation to change the currency to the Euro in the Czech Republic
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Boško
Porovnanie návratností investícií do technológií obnoviteľných zdrojov energie
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Čapková
Studie proveditelnosti a příprava projektu výměnného tábora v Moravské Třebové v roce 2012
January 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Čechová
Studie na téma přijetí společné měny v České republice
May 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristián Černáček
Zlato - devízová rezerva v časoch neistoty
May 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Čiháková
Rekonstrukce autobusového nádraží ve městě Žďár nad Sázavou, studie a návrh žádosti
January 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Lenka Danielová
Srovnání současného systému financování vysokých škol v České republice a ve vybraných zemích
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zita Dostálová
Komparace úvěrového financování obcí ve Švédském království a České republice
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Dvořáček
Zpřísnění podmínek pro žadatele o hypoteční úvěr
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Fiala
Hodnocení regionální politiky EU v České republice v období 2007-2014
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Filipová
Závislost cen PHM v České republice na cenách ropy
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Filip Gáll
Vývoj cien nehnuteľností v ČR, jeho príčiny a porovnanie s vybranými krajinami EÚ
May 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iva Gavendová
Modernizace zemědělských objektů podniku Podhoran Lukov, a.s., případová studie a projektové žádosti
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kateřina Glogarová
Dotazníkové šetření na téma spotřeba domácností
May 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Hejlová
Kritéria při výběru pojistného produktu a pojistitele
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Hlaváčková
Obchodní vztahy organizace MERCOSUR a Evropské unie v poslední dekádě
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Hnízdilová
Velikost reálné mzdy a její vliv na výdaje domácnosti
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Holakovský
Vliv služby Airbnb a dalších faktorů na ceny bytů v Praze v letech 2016-2018
January 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lýdie Hotová
Egovernment v České republice v porovnání s elektronickou veřejnou správou v Rakousku
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Marie Hrabovská
Studie úrovně finanční gramotnosti v České republice
January 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Hurta
Fixace ceny hliníku ve středně velké firmě v ČR. Studie pro manažerské rozhodování.
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Husková
Možnosti přeshraniční spolupráce mikroregionu Hornolidečsko
January 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Olga Chumakova
Corporate social responsibility as a factor in the creation of company value
January 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamil Janda
Komparace efektivnosti finančních nástrojů využívaných pro zabezpečení důchodového věku. Studie pro institucionální management.
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Janda
Univerzální principy zajišťování životních rizik obyvatel České republiky pomocí nástrojů finančního trhu
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Janečková
Norské fondy a jejich pomoc při financování projektů z České republiky v letech 2004-2014
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Janečková
Srovnání finanční pomoci z fondů Evropského hospodářského prostoru pro vybrané postkomunistické země EU.
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Jánková
Celní správa České republiky a její změny v souvislosti se vstupem ČR do EU
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Janovská
Financovanie a využívanie LNG terminálov s dopadmi na európskeho spotrebiteľa.
May 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Jeřábková
Měření účinnosti veřejné správy v zemích Visegrádské čtyřky za použití metody analýzy datových obalů
January 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Jobánková
Realizace výstavby kanalizace v obci Zastávka, projekt a studie
May 2009Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Kadlčková
Hodnocení aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na rekvalifikaci osob starších 50ti let v ČR
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Kempa
Studie připravovaného systému školného na vysokých školách v České republice
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Klučka
Rozdílné aspekty hegemonické pozice Velké Británie a USA
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Koblihová
Komparace současného vývoje paktů zaměstnanosti v ČR a v Rakousku
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nikita Konopkin
Srovnání zemědělské produkce v Ruské federaci před a po zavedení hospodářských sankcí v roce 2014
May 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Kopečná
Vplyv súčasnej hospodárskej krízy na export Slovenskej republiky
May 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Kostelenec
Příčiny, průběh a důsledky současné finanční krize a její dopady do podnikové sféry v ČR
May 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Kotrbová
Ověření vztahu makroekonomických ukazatelů a počtu nařízených exekucí dle územního členění
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Kotrbová
Platební morálka domácností v České republice
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Kotrčová
Studie a projektová žádost o dotaci ze SZIF
May 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kovářová
Přínos datových schránek v ČR od data jejich spuštění
May 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vojtěch Krejčí
Komparace služeb poskytovaných prostřednictvím elektronického bankovnictví
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Kristková
Projektová žádost v rámci programu IROP
January 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kryštof Kubinec
Vliv cen ropy na ekonomiky států Perského zálivu
May 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Kutrová
Behaviorální finance - vliv chování investora na tvorbu cenových bublin
May 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Kutrová
Rozdíl mezi očekávaným a skutečným vývojem ekonomické situace v České republice
January 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Harriet Enyonam Kwawukume
Marketing Strategies of Political Parties in Ghana: A case study of the three Major Political Parties in Ghana.
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Levaiová
Studie možností vybudování kanalizace a ČOV v obci Březí u Mikulova
January 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anita Ljaičová
Identifikace proměnných určující zahájení a ukončení přímých zahraničních investic v zemích BRIC
May 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Mamrillová
Komparace finančního a operativního leasingu
May 2010Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Marek
Finský export před a po rozpadu Sovětského svazu
May 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kamila Maršíková
Alokace finančních toků nejvýznamnějších infrastrukturních projektů v ČR
May 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Matoušková
Komparace jednorázové investice a pravidelných vkladů do podílových fondů v ČR
May 2009Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Moučková
Hodnocení variant využití majetku bytového fondu
May 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Náplava
Důsledky přijetí směrnice 2009/28/ES pro pěstování řepky olejné v ČR
January 2015Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Navrátilová
Zpracování studie pro projektovou žádost v rámci programu POVEZ II
January 2019Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Nekuda
Porovnání finančních produktů a kvality služeb u fintechů a retailových bank
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viet Anh Nguyen
Dopady současné ekonomické krize na ropný trh
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viet Anh Nguyen
Dopady zvyšování cen ropy na globální ekonomiku
May 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Nosáľová
Efektívnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
May 2015Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžběta Obdržálková
Cenová konvergence běžné ceny nových osobních automobilů v eurozóně
May 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Ovčačík
Energetická chudoba v České republice
May 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michaela Palánová
Výdaje rozpočtu města Brna a trvalý pobyt občanů
May 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Paluda
Potenciál obnovitelných zdrojů na území České republiky ve vztahu k požadavkům Evropské unie
May 2017Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Papežová
Studie a projektová žádost pro IROP
May 2017Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Pavlata
Vliv ceny ropy na hodnotu akcií společností těžících ropu
January 2017Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vít Peterka
Vliv ceny ropy na ekonomiky
May 2017Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Petřík
Financování a efektivnost volebních kampaní
January 2015Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Pohl
Teoretický návrh fiskálního federalismu v Evropské unii
May 2015Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Magdaléna Pohorelcová
Možnosti ďalšieho rozvoja e-governmentu v ČR
May 2014Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vilém Raichel
Tržní prostředí významných technologických firem
May 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Róbert Rezníček
Význam automobilového priemyslu pre českú a slovenskú ekonomiku
May 2016Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Rolník
Vliv finanční krize na polarizaci politiky ve vybraných státech
May 2019Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Helena Rudinská
Hypotekárne úvery v krajinách Vyšehradskej štvorky
May 2017Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Samková
Porovnání možností financování bydlení v ČR
January 2012Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marie Sedláková
Elektronické volby jako součást eGovernmentu a jejich budoucnost v ČR
May 2011Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Schwarzová
Připravenost k zavedení zaměstnaneckých penzijních fondů v České republice
January 2015Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Schwarzová
Studie možností financování dětských volnočasových aktivit - projekt a žádost o dotaci
May 2012Displaying the final thesis
86.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Martin Sklenský
Kvantitativní uvolňování v ekonomických podmínkách eurozóny a USA
May 2018Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Sládková
Podpora zachování partnerství měst Ivančice a Soyaux, studie a projektová žádost
May 2013Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Součková
Komparace multi - level marketingu a pyramidových her
May 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvia Stachová
Zhodnotenie vývoju verejného dlhu Českej a Slovenskej republiky
May 2014Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Stejskalová
Projekt sociální firmy Sdružení Práh
May 2012Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Střelková
Global Financial Crisis in Greece and Ireland
May 2016Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Suchý
Vývoj závislosti států EU na importu zemního plynu z Ruské federace
May 2019Displaying the final thesis
93.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Jan Šidlo
Změna velikosti nákladů firmy při běžném obratu v případě tzv. "tvrdého Brexitu"
May 2018Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Šimánková
Porovnání efektivity větrné elektrárny a elektrárny na spalování biomasy v ČR
May 2010Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Škrobová
Současná úvěrová politika obcí a regionů ve Švédsku a Finsku jako možnost inspirace pro Českou republiku
January 2013Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Šlancar
Vliv cen ropy na cenu dopravy v České republice v letech 2004-2008
May 2010Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Věra Šmahová
Rozvoj e-governmentu od začátku jeho fungování v ČR
January 2012Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Švancarová
Studie a projektová žádost o podporu z IROP
May 2019Displaying the final thesis
99.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslava Turečková
Rekonstrukce náměstí v městě Gbely, projekt a studie
May 2009Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Týrala
The Impact of OPEC's Economic Policy on European Energy Trade and Security
May 2011Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Uher
Vplyv faktorov vonkajšieho prostredia na vývoj a predaj elektromobilov vo vybraných krajinách EÚ
January 2019Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šárka Urbanová
Srovnání faktoringového trhu v České republice s vybranými státy střední Evropy
May 2014Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Vajčnerová
Studie proveditelnosti - Výstavba lodní zastávky na Baťově kanálu
January 2012Displaying the final thesis
104.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Vatrt
Vplyv zavedenia základného nepodmieneného príjmu na výdaje štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
May 2020Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Vávrová
Vývoj exportu Řecka a Irska po vstupu do ES
May 2016Displaying the final thesis
106.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nela Vetýšková
Studie a porovnání nákladů na výstavbu čtyř energetických zdrojů
May 2020Displaying the final thesis
107.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jiří Vlček
Korelace cen ropy a pohonných hmot
May 2018Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Vlčková
Optimalizácia zásob
May 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Helena Vránová
Využití fondů EU k rozvoji vybrané firmy
May 2014Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Vrzala
Komparace světových hospodářských krizí z 30. let 20. stol. a počátku 21. stol.
May 2010Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Zavoral
Vývoj zlatých rezerv členských států eurozóny v důsledku ekonomických změn
May 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Zimolová
Rekonstrukce koupaliště v obci Bransouze, projekt a studie
May 2010Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislava Zítková
Turecko jako součást procesu rozšiřování Evropská unie?
January 2012Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Žmolíková
Systémy plateb za komunální odpady v obcích šumperského regionu
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress