Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2620
Univerzitný e-mail: veronika.solilova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ebenezer Amo-Baiden
Accessing the challenges facings district assemblies in Tax revenue mobilization in Ghana - Agona Swedru Municipal
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Barbora Baránková
Bezpečné přístavy v oblasti převodních cen
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Belavá
Mezinárodní přeprava osob z pohledu mezinárodního zdanění
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ondřej Biederman
Internacionalizace malých a středních podniků
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Sabína Birská
Převodní ceny a zajištění jejich srovnatelnosti z pohledu komerční databáze
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Cacková
Daňové plánování prostřednictvím vnitropodnikového financování v post-BEPS kontextu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Doležal
Problematika stanovení převodních cen u vybraných subjektů
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Doubravová
Dopady emisního zdanění na státní rozpočet České republiky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Dvořák
Stanovení dopadů daňových úniků do daňových rájů na Českou republiku
január 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jitka Francová
Zjednodušená stanovení převodních cen pro SMEs
január 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Herbrych
Komparace zdanění fyzických a právnických osob
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miroslav Hradil
Vybrané problémy přechodu z CZ GAAP na US GAAP výkaznictví v podniku A
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Iveta Hrubá
Sestavení transakčního a daňového modelu mezinárodní sportovní soutěže
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klára Hrušková
Návrh interní směrnice sdružených podniků pro oblast převodních cen
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petronela Chudá
Internationalization of the Small and Medium Sized Enterprises
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Jakubcová
Stanovení převodní ceny pro manažerské poplatky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Jarošová
Inventarizace majetku a závazků daného podniku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Kadrnožková
Komparační analýza trhu s emisními povolenkami v Evropské unii a Austrálii
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Kafková
Daň z příjmů právnických osob České republiky v rámci harmonizace daní v Evropské unii
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Kočí
Daňové aspekty vzniku časově podmíněných stálých provozoven na území České Republiky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jiří Konečný
Účetní závěrka sestavená dle českých účetních standardů a IFRS
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Kopecká
Digitální obchod a jeho zdanění v EU
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Koutná
Náklady mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Koutníková
Dokumentace k žádosti o závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Krejčová
Závazné posouzení ceny sjednané mezi spojenými osobami
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Viktor Križma
The evaluation of lump-sum expenses in the Czech tax law
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Libor Kronek
Daňové dopady poskytovaných zaměstnaneckých benefitů u nás a na Slovensku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jakub Macháček
Pohledávky ve vybraném podniku - účetní a daňový pohled
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Mastná
Kalkulace převodních cen
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martina Mastná
Návrh metodiky stanovení převodních cen u transakcí distributorů
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Matoušková
Analýza dlouhodobého majetku ve vybrané akciové společnosti
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šárka Mejzlíková
Mezinárodní zdanění profesionálních sportovců - biatlonistů
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Miklová
Evidence a řízení zásob ve vybraném podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Mládková
Řešení mezinárodního daňového sporu z pohledu českého daňového poplatníka
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lucia Molnárová
Bezpečné přístavy v oblasti převodních cen se zaměřením na rozvojové státy
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Renata Moučková
Komparační analýza odměňování zaměstnanců ve veřejném a soukromém sektoru
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Náplavová
Emissions Allowances Trading System and Carbon Tax in the Visegrad Group Countries
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Naučová
Problematika převodních cen ve farmaceutickém průmyslu a navržení jejich možných řešení
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Markéta Němá
Problematika hybridního uspořádání v mezinárodním zdanění a implementace BEPS
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michal Nguyen
Progresivní zdanění příjmů právnických osob v České republice
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Tomáš Novotný
Přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Oubělický
Vyvolané náklady zdanění malých a středních podniků
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Ovadová
Determinace převodních cen u transakcí výrobců
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Pernica
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and Germany
december 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Rydlová
Pravidla nízké kapitalizace z pohledu BEPS
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Sedláček
Stanovení dopadů změny sazby DPH na spotřebitele v České republice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristýna Slámová
Rozdílné uplatňování výdajů v případě podnikajících fyzických osob a jejich dopad na stanovení základu daně
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Sotolář
Nástroje proti zneužití daňového práva v jednotlivých členských státech Evropské Unie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Sotolář
Využití daňových rájů českými firmami: odhad eroze daňových základů
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Staníková
Zhodnocení systému DPH v České republice s ohledem na nesoulad mezi teoretickým a skutečným výběrem DPH
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zdeňka Šanderová
Problematika daně z nabytí nemovitých věcí od 1. 1. 2014
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Aneta Tarnociová
Digitální obchod a jeho zdanění v EU
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Iva Tenorová
Komparace daňového zatížení u fyzických osob se zaměřením na osoby samostatně výdělečně činné a společnost s ručením omezeným
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Andrea Tichá
Mikroekonomický pohled na přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Zuzana Tobiášová
Vliv míry zdanění na vývoj daňových výnosů
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Ťoková
Komparační analýza správy daní v České republice a na Slovensku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Tománková
Zavedení daňového řádu a jeho vliv na správu daní daňového subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jana Trtíková
Makroekonomický pohled na přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Urbanová
Vyvolané náklady zdanění u mikro a malých podniků
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Valešová
Přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
január 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Magdaléna Vargová
Návrh reformy systému vlastných zdrojov rozpočtu EU s ohľadom na zniženie znečistenia životného prostredia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karel Volný
Daňové aspekty soudních sporů v oblasti převodních cen
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná