Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Identifikační číslo: 2620
Univerzitní e-mail: veronika.solilova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ebenezer Amo-Baiden
Accessing the challenges facings district assemblies in Tax revenue mobilization in Ghana - Agona Swedru Municipal
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Barbora Baránková
Bezpečné přístavy v oblasti převodních cen
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Silvia Belavá
Mezinárodní přeprava osob z pohledu mezinárodního zdanění
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ondřej Biederman
Internacionalizace malých a středních podniků
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Sabína Birská
Převodní ceny a zajištění jejich srovnatelnosti z pohledu komerční databáze
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Cacková
Daňové plánování prostřednictvím vnitropodnikového financování v post-BEPS kontextu
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Doležal
Problematika stanovení převodních cen u vybraných subjektů
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Doubravová
Dopady emisního zdanění na státní rozpočet České republiky
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adam Dvořák
Stanovení dopadů daňových úniků do daňových rájů na Českou republiku
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jitka Francová
Zjednodušená stanovení převodních cen pro SMEs
leden 2015Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Jiří Hejl
Další vlna elektronické evidence tržeb v kontextu veřejných financí
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Herbrych
Komparace zdanění fyzických a právnických osob
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Miroslav Hradil
Vybrané problémy přechodu z CZ GAAP na US GAAP výkaznictví v podniku A
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Hrubá
Sestavení transakčního a daňového modelu mezinárodní sportovní soutěže
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klára Hrušková
Návrh interní směrnice sdružených podniků pro oblast převodních cen
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petronela Chudá
Internationalization of the Small and Medium Sized Enterprises
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Jakubcová
Stanovení převodní ceny pro manažerské poplatky
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Jarošová
Inventarizace majetku a závazků daného podniku
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Kadrnožková
Komparační analýza trhu s emisními povolenkami v Evropské unii a Austrálii
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marcela Kafková
Daň z příjmů právnických osob České republiky v rámci harmonizace daní v Evropské unii
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Kočí
Daňové aspekty vzniku časově podmíněných stálých provozoven na území České Republiky
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Konečný
Účetní závěrka sestavená dle českých účetních standardů a IFRS
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Kopecká
Digitální obchod a jeho zdanění v EU
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Nikola Kotrbová
Zavedení elektronické evidence tržeb a návrh její nejvhodnější implementace pro zvolené subjekty
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Koutná
Náklady mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivana Koutníková
Dokumentace k žádosti o závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Krejčová
Závazné posouzení ceny sjednané mezi spojenými osobami
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Viktor Križma
The evaluation of lump-sum expenses in the Czech tax law
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Libor Kronek
Daňové dopady poskytovaných zaměstnaneckých benefitů u nás a na Slovensku
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jakub Macháček
Pohledávky ve vybraném podniku - účetní a daňový pohled
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Mastná
Kalkulace převodních cen
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Martina Mastná
Návrh metodiky stanovení převodních cen u transakcí distributorů
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Matoušková
Analýza dlouhodobého majetku ve vybrané akciové společnosti
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šárka Mejzlíková
Mezinárodní zdanění profesionálních sportovců - biatlonistů
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Miklová
Evidence a řízení zásob ve vybraném podniku
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslava Mládková
Řešení mezinárodního daňového sporu z pohledu českého daňového poplatníka
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Lucia Molnárová
Bezpečné přístavy v oblasti převodních cen se zaměřením na rozvojové státy
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Renata Moučková
Komparační analýza odměňování zaměstnanců ve veřejném a soukromém sektoru
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Andrea Musilová
Zavedení elektronické evidence tržeb a její dopady na vybrané subjekty
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Anna Náplavová
Emissions Allowances Trading System and Carbon Tax in the Visegrad Group Countries
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Naučová
Problematika převodních cen ve farmaceutickém průmyslu a navržení jejich možných řešení
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Němá
Problematika hybridního uspořádání v mezinárodním zdanění a implementace BEPS
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Michal Nguyen
Progresivní zdanění příjmů právnických osob v České republice
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tomáš Novotný
Přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Oubělický
Vyvolané náklady zdanění malých a středních podniků
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Ovadová
Determinace převodních cen u transakcí výrobců
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Pernica
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and Germany
prosinec 2012Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Pavlína Popelová
Zavedení elektronické evidence tržeb v České republice
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriela Rydlová
Pravidla nízké kapitalizace z pohledu BEPS
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Sedláček
Stanovení dopadů změny sazby DPH na spotřebitele v České republice
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristýna Slámová
Rozdílné uplatňování výdajů v případě podnikajících fyzických osob a jejich dopad na stanovení základu daně
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Sotolář
Nástroje proti zneužití daňového práva v jednotlivých členských státech Evropské Unie
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Sotolář
Využití daňových rájů českými firmami: odhad eroze daňových základů
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Staníková
Zhodnocení systému DPH v České republice s ohledem na nesoulad mezi teoretickým a skutečným výběrem DPH
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zdeňka Šanderová
Problematika daně z nabytí nemovitých věcí od 1. 1. 2014
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Aneta Tarnociová
Digitální obchod a jeho zdanění v EU
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Iva Tenorová
Komparace daňového zatížení u fyzických osob se zaměřením na osoby samostatně výdělečně činné a společnost s ručením omezeným
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Andrea Tichá
Mikroekonomický pohled na přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Zuzana Tobiášová
Vliv míry zdanění na vývoj daňových výnosů
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Ťoková
Komparační analýza správy daní v České republice a na Slovensku
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Tománková
Zavedení daňového řádu a jeho vliv na správu daní daňového subjektu
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jana Trtíková
Makroekonomický pohled na přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Urbanová
Vyvolané náklady zdanění u mikro a malých podniků
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dana Valešová
Přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Magdaléna Vargová
Návrh reformy systému vlastných zdrojov rozpočtu EU s ohľadom na zniženie znečistenia životného prostredia
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karel Volný
Daňové aspekty soudních sporů v oblasti převodních cen
květen 2014Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována