Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Identification number: 2620
University e-mail: veronika.solilova [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Assistant Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ebenezer Amo-Baiden
Accessing the challenges facings district assemblies in Tax revenue mobilization in Ghana - Agona Swedru Municipal
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Barbora Baránková
Bezpečné přístavy v oblasti převodních cen
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Belavá
Mezinárodní přeprava osob z pohledu mezinárodního zdanění
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondřej Biederman
Internacionalizace malých a středních podniků
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Sabína Birská
Převodní ceny a zajištění jejich srovnatelnosti z pohledu komerční databáze
May 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Cacková
Daňové plánování prostřednictvím vnitropodnikového financování v post-BEPS kontextu
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Doležal
Problematika stanovení převodních cen u vybraných subjektů
January 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Doubravová
Dopady emisního zdanění na státní rozpočet České republiky
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Dvořák
Stanovení dopadů daňových úniků do daňových rájů na Českou republiku
January 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Francová
Zjednodušená stanovení převodních cen pro SMEs
January 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Herbrych
Komparace zdanění fyzických a právnických osob
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslav Hradil
Vybrané problémy přechodu z CZ GAAP na US GAAP výkaznictví v podniku A
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Iveta Hrubá
Sestavení transakčního a daňového modelu mezinárodní sportovní soutěže
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Hrušková
Návrh interní směrnice sdružených podniků pro oblast převodních cen
January 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petronela Chudá
Internationalization of the Small and Medium Sized Enterprises
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Jakubcová
Stanovení převodní ceny pro manažerské poplatky
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Jarošová
Inventarizace majetku a závazků daného podniku
May 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Kadrnožková
Komparační analýza trhu s emisními povolenkami v Evropské unii a Austrálii
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcela Kafková
Daň z příjmů právnických osob České republiky v rámci harmonizace daní v Evropské unii
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Kočí
Daňové aspekty vzniku časově podmíněných stálých provozoven na území České Republiky
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Konečný
Účetní závěrka sestavená dle českých účetních standardů a IFRS
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Kopecká
Digitální obchod a jeho zdanění v EU
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Koutná
Náklady mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Koutníková
Dokumentace k žádosti o závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Krejčová
Závazné posouzení ceny sjednané mezi spojenými osobami
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktor Križma
The evaluation of lump-sum expenses in the Czech tax law
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Libor Kronek
Daňové dopady poskytovaných zaměstnaneckých benefitů u nás a na Slovensku
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Macháček
Pohledávky ve vybraném podniku - účetní a daňový pohled
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Mastná
Kalkulace převodních cen
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Mastná
Návrh metodiky stanovení převodních cen u transakcí distributorů
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Matoušková
Analýza dlouhodobého majetku ve vybrané akciové společnosti
May 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Mejzlíková
Mezinárodní zdanění profesionálních sportovců - biatlonistů
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Miklová
Evidence a řízení zásob ve vybraném podniku
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Mládková
Řešení mezinárodního daňového sporu z pohledu českého daňového poplatníka
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lucia Molnárová
Bezpečné přístavy v oblasti převodních cen se zaměřením na rozvojové státy
May 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Renata Moučková
Komparační analýza odměňování zaměstnanců ve veřejném a soukromém sektoru
May 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Náplavová
Emissions Allowances Trading System and Carbon Tax in the Visegrad Group Countries
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Naučová
Problematika převodních cen ve farmaceutickém průmyslu a navržení jejich možných řešení
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Němá
Problematika hybridního uspořádání v mezinárodním zdanění a implementace BEPS
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Nguyen
Progresivní zdanění příjmů právnických osob v České republice
May 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Novotný
Přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
May 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Oubělický
Vyvolané náklady zdanění malých a středních podniků
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Ovadová
Determinace převodních cen u transakcí výrobců
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Pernica
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and Germany
December 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Rydlová
Pravidla nízké kapitalizace z pohledu BEPS
May 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Sedláček
Stanovení dopadů změny sazby DPH na spotřebitele v České republice
May 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristýna Slámová
Rozdílné uplatňování výdajů v případě podnikajících fyzických osob a jejich dopad na stanovení základu daně
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Sotolář
Nástroje proti zneužití daňového práva v jednotlivých členských státech Evropské Unie
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Sotolář
Využití daňových rájů českými firmami: odhad eroze daňových základů
May 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Staníková
Zhodnocení systému DPH v České republice s ohledem na nesoulad mezi teoretickým a skutečným výběrem DPH
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdeňka Šanderová
Problematika daně z nabytí nemovitých věcí od 1. 1. 2014
May 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Aneta Tarnociová
Digitální obchod a jeho zdanění v EU
May 2020Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Iva Tenorová
Komparace daňového zatížení u fyzických osob se zaměřením na osoby samostatně výdělečně činné a společnost s ručením omezeným
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Andrea Tichá
Mikroekonomický pohled na přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
May 2020Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Tobiášová
Vliv míry zdanění na vývoj daňových výnosů
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Ťoková
Komparační analýza správy daní v České republice a na Slovensku
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Tománková
Zavedení daňového řádu a jeho vliv na správu daní daňového subjektu
May 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jana Trtíková
Makroekonomický pohled na přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
May 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Urbanová
Vyvolané náklady zdanění u mikro a malých podniků
May 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Valešová
Přelévání korporátních zisků a eroze základu daně v kontextu EU
January 2019Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdaléna Vargová
Návrh reformy systému vlastných zdrojov rozpočtu EU s ohľadom na zniženie znečistenia životného prostredia
May 2018Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Volný
Daňové aspekty soudních sporů v oblasti převodních cen
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress