Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Šárka Podešvová
Identification number: 25994
University e-mail: 25994 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 07  Forest Engineering (LDF)
Master continuing type of study, full-time form
Forest Engineering, unsuccessfully terminated study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of nature protection systems in Bolivia and the Czech Republic
Written by (author): Bc. Šárka Podešvová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Opponent:Mgr. Ing. Mária Pákozdiová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Systém ochrany přírody v Bolívii a porovnání s Českou republikou
Summary:Cílem této bakalářské práce je na základě dostupných podkladů popsat přírodní poměry a systém ochrany přírody v Bolívii a následně jej porovnat se systémem ochrany přírody v České republice. V kapitole pojednávající o přírodních poměrech je uvedena fyzickogeografická charakteristika země, dále jsou popsány klimatické poměry a jednotlivé ekoregiony Bolívie. Komparační část práce se zaměřuje zejména na srovnání počtů a rozloh chráněných území obou států a na početní a plošné zastoupení jednotlivých kategorií chráněných území IUCN, nejsou opomenuta ani chráněná území mezinárodního významu. Z výsledků je patrné, že Bolívie má výrazně menší počet chráněných území než Česká republika, ale jejich rozloha je větší. V Bolívii je chráněno více než 20,42 % celkové rozlohy státu, zatímco v České republice je to 15,81 %.
Key words:Bolívie, Česká republika, kategorie IUCN, ochrana přírody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review