Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Haninec
Identification number: 25902
University e-mail: peter.haninec [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
 
P 41 02  Plant Production D-PP
FA D-PP-SPP pres [year 2]
Doctor type of study, full-time form
Special Plant Production, 2nd year of study
 
P 15 07  Botany D-BOTA
FFWT D-BOTA-FOPHY pres [interrupted]
Doctor type of study, full-time form
Forest Phytology, interrupted study

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The growth of Teak (Tectona grandis L.) in dry tropical conditions of Nicaragua
Written by (author): Ing. Peter Haninec
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Opponent:Ing. Martin Smola
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis: Rast tíka (Tectona grandis L.) v podmienkach suchých trópov v Nikaragui
Summary:V rámci projektu NIKAZAM sme navštívli štát v severnej oblasti Strednej Ameriky Nikaraguu, konkrétne lesnícku farmu firmy HFC. Cieľom práce bolo podieľať sa na vypracovaní manažérskeho plánu (analógia LHP) a v rámci neho podrobnejšie sledovať rast tíkov na plantáži na základe meraní na pokusných plochách v jednotlivých priestoroch so stromami rôzneho veku a proveniencie, ďalej štatisticky vyhodnotiť rastové parametre (obvody, výšky a výtvarnícové krivky) a ich rozdiely, vytvoriť metodiku terénnych prác a zobraziť výsledky v tabuľkách a grafoch.
Key words:Tík, Tectona grandis, Nikaragua

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review