Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaromír Milch, Ph.D.
Identifikační číslo: 25844
Univerzitní e-mail: jaromir.milch [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
B0821A160005  Lesnictví B-LESN
LDF B-LESN-LES komb [sem 1, roč 1]
Bakalářský typ studia, kombinovaná forma
1. ročník / 1. semestr studia

     
          Publikace     Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TIPPNER, J. -- KLOIBER, M. -- HRIVNÁK, J. -- ZLÁMAL, J. -- KUNECKÝ, J. -- SEBERA, V. -- MILCH, J. Structural timber assessment and prediction of wood properties by means of acoustic and semi-destructive methods. In 5th International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structure, SHATiS’19: Proceedings. Braga: Universidade do Minho, 2019, s. 742--751. ISBN 978-989-54-4962-0.

Originální název:
Structural timber assessment and prediction of wood properties by means of acoustic and semi-destructive methods
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
5th International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structure, SHATiS’19: Proceedings
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
742
Do strany: 751
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Wood properties play an important role in truss mechanics and durability and therefore a selection of high-quality material is one of the basic steps in traditional carpentry technique of restoration of valuable historical constructions. From this perspective, simple and reliable methods for assessment of standing trees, logs and timber are searched. Do we have a reliable tool for prediction of timber quality in-situ? Are the harvesting period and timber storage significant factors influencing in quality of structural wood? Forest stands in Bohemian-Moravian Highlands with optimal ecological conditions for Norway spruce was selected. 28 standing trees were sorted and assessed by visual methods and device supported methods. Consequently 17 trees were felled, sampled, milled to logs and again tested by various devices. All logs were processed to make 68 beams (20x24x240 cm) by traditional carpentry way or machine milling. Traditional ways of wood treatment in water were tested too. The 68 beams were tested by frequency-resonant method in the course of almost 2 years. 24 trees were also felled during 3 different seasons. These trees were felled 7 days before full moon or 7 days after full moon. The 47 beams made by the traditional carpentry process came from these trees. Wood densities, annual widths, sound velocities, dynamic modulus of elasticity, micro-drilling and indentation resistances were measured, and visual assessment was carried out. The differences and relationships between properties were statistically tested to determine significance of manufacturing parameters and reliability of used methods to predict properties at several levels of wood processing, and also to describe the influence of harvest period or timber treatment to quality and properties.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
13.11.2019 13:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

5th International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structure, SHATiS’19: Proceedings. Braga: Universidade do Minho, 2019. ISBN 978-989-54-4962-0.

Originální název:
5th International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structure, SHATiS’19: Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-989-54-4962-0
Nakladatel:
Universidade do Minho
Místo vydání:
Braga
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 5th International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structure, SHATiS’19
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
13.11.2019 13:36 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

5th International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structure, SHATiS’19. 2019, Guimarães.

Originální název:
5th International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structure, SHATiS’19
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Guimarães
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
13.11.2019 13:36 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -