Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Šeptunová
Identification number: 25798
University e-mail: 25798 [at] node.mendelu.cz

Contacts     Final thesis     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Prediction of woody biomass of shade trees at the coffee plantations in Villa Rica, Peru
Written by (author): Ing. Zuzana Šeptunová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Stanovení dřevní biomasy stínících dřevin kávových plantáží v oblasti Villa Rica, Peru
Summary:Alometrické rovnice pro hlavní druhy stínících dřevin byly vytvořeny pro agrolesnický systém kávových plantáží ve Villa Rice, Peru. Studovanými dřevinami byly Eucalyptus saligna, Pinus tecunumanii, Pinus radiata a Prumnopitys harmsiana. Modely predikují celkový objem nadzemní části kmene a objem komerčně využitelné části kmene vycházející ze znalosti výčetní tloušťky, která byla zjištěna jako nejlepší prediktor, R2 > 0,98. Nedestruktivní metodou pomocí technologie Field-Map bylo změřeno 258 jedinců. Z těchto hodnot byly vypočteny objemy 4 typů výřezů určených podle místních standardů pro stanovení komerční části kmene. Takto připravená data jednotlivých druhů byla proložena testovanými modely. Nejlépe byla aproximována data modelem lineární transformace power-law. Tento model byl použit pro stanovení celkového objemu a dvou typů výřezů u všech zkoumaných dřevin, ve všech případech byla dosažena vysoká hodnota R2, a to v rozmezí 0,98--0,99. U dalších 2 typů výřezů byla data lépe aproximována modelem Gompertz.
Key words:biomasa, objem, agrolesnický systém, Peru, Villa Rica, alometrické rovnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review