Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ondřej Rosa
Identification number: 25791
University e-mail: 25791 [at] node.mendelu.cz
 
N 39 14  Landscape Engineering (LDF)
Master continuing type of study, full-time form
Landscape Engineering, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of Pinus oocarpa forest stands management in relation to the landscape in Choma, Zambia
Written by (author): Ing. Ondřej Rosa
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Erich Václav, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Summary:Pinus oocarpa je jedním z nejčastěji pěstovaných nepůvodních druhů produkčních dřevin v Zambii. Na základě dat získaných opakovaným měřením vysazených plantáží Pinus oocarpa, z nichž některé byly v průběhu vývoje vystaveny působení regulovaných požárů založených za účelem odstranění stařiny, porovnat výškové a obvodové přírůsty sledovaných porostů a vystihnout vliv požáru na tuto dřevinu. Analýzou letokruhů stanovit roční přírůsty vzorků odebraných v dospělých porostech v různých částech distriktu. Jejich porovnáním se pokusit vystihnout vliv požárů na přírůst stromu a přírůst porovnat s výsledky z jiných světových lokalit. Cílem práce je stanovit růstovou dynamiku druhu v oblasti a zhodnotit vhodnost zvoleného pěstebního managementu sledované dřeviny v této oblasti. Cílem práce je potvrdit, či vyvrátit předpoklad negativního vlivu opakovaných požárů na vývoj porostů Pinus oocarpa.
Key words:Pinus oocarpa, vypalování, Southern province, Choma, Zambie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review