Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Identification number: 2485
University e-mail: milena.otavova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

          
     
Publications
     Conferences     

The following list contains all information available to the publication.

OTAVOVÁ, M. -- GRÁSGRUBER, M. -- VETRÁKOVÁ, M. Dopady odvodů podnikatelů na sociální pojištění na jejich v budoucnu vyplácený důchod. Acta Sting. 2019. no. 4, p. 103--117. ISSN 1805-1391.

Original name:
Dopady odvodů podnikatelů na sociální pojištění na jejich v budoucnu vyplácený důchod
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Accounting and Taxes
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Acta Sting
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
4
Year of publication: 2019
Starting page:
103
Up to page:
117
Number of pages:
15
Sub-specification:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
Příspěvek se zabývá problematikou odvodových povinností podnikatelů a zaměstnanců do státního rozpočtu ve vazbě na výši jim v budoucnu vyplácených důchodů. Je kladen důraz na oblast odvodů na sociální pojištění v souvislosti s determinací výšky starobního důchodu obou sledovaných skupin v České republice a na Slovensku. Na základě sestavených modelových případů je poukázáno na rozdíly v odvodech a v budoucnu vyměřených důchodů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v ČR a na Slovensku. Zjištěné hodnoty pro obě země jsou navzájem komparovány. Na základě zjištěných skutečností jsou stanovena doporučení, a to jak pro fyzické osoby, tak také pro stát.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
01/31/2020 09:25 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Acta Sting. Brno: ISSN 1805-1391.

Original name:
Acta Sting
English name:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN: 1805-1391
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing:
Brno
Publisher:
Akademie STING, o.p.s.
URL:
Reviewed magazine: no
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Note:
print Vycházel do roku 2013.
 
Entry made by: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Last change: 10/17/2017 13:37 (Šárka Novotná)

Evaluation of publication:

1
2345
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2345
        
1
23
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -