Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2485
Univerzitný e-mail: milena.otavova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Bakošová
Dopady zavedení progresívní sazby daně z příjmů fyzických osob
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Simona Bašková
Daňový režim neziskových organizací v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jiří Baudyš
Možnosti financování neziskových organizací
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Libuše Bendová
Daňové zatížení poplatníka u různých forem podnikání
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jana Blažková
Zaměstnanecké benefity v oblasti cestovního ruchu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristýna Blažková
Zdaňování příjmů studentů v zemích Visegradské skupiny
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Brožová, DiS.
Daňové efekty poskytování zaměstnaneckých benefitů
január 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Brychtová
Dopady účetní reformy veřejných financí na účetní jednotky
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Bušovová
Transpozice směrnice 2013/34/EU do národních účetních úprav zemí EU
január 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. David Čunta
Aspekty živnostenského podnikání.
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Čunta
Životní pojištění a penzijní připojištění jako nástroj daňové optimalizace
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zdeněk Doležel
Implementace ekonomického systému Pohoda
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Ducháčková
Darovací daň
január 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Ďuríková
Evaluace výstupů auditu účetní závěrky vyššího územně samosprávného celku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Ďuríková
Inventarizace majetku a dluhů v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Dvořáček
Klíčování nákladů ve vybraném občanském sdružení
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Dvořáček
Účetní výkazy nestátních nevýdělečných organizací
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Filová
Daňové aspekty nelegálního zaměstnávání
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Francová
Audit účetní závěrky
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petr Franěk
Problematika českého plátce DPH s ohledem na dodávky zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí.
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hana Fridrichová
Účetní závěrka ve stavební firmě
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Galbová
Odvody do státního rozpočtu z příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michal Gregor
Měření efektivnosti interního auditu u územních samosprávných celků
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Hajslerová
Vliv daně z nemovitých věcí na rozpočty obcí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Halačková
Srovnání daňového zatížení příjmů ze zaměstnání a příjmů z podnikání
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Hana Hegrová
Dlouhodobý majetek a jeho možnosti pořízení
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Hejlek
Dopady změn občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 na nestátní neziskové organizace
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Hejlek
Vliv navrhované daňové reformy na příjem poplatníka - fyzické osoby
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Hlávková
Specifika financování, účtování a zdaňování příspěvkových organizací
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Holíková
Dopady odměňování společníků s.r.o. ve vazbě na výši starobního důchodu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Holíková
Zaměstnanecké benefity
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Horáčková
Účtování o zásobách ve vybrané účetní jednotce včetně daňových dopadů.
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Hošek
Environmentální účetnictví a optimalizace sledovaných indikátorů pro environmentální řízení společnosti
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Chytilová
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v České republice s ohledem na jejich optimalizaci
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Markéta Jakobová
Daňové zatížení práce a jeho vliv na ekonomiku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Jugová
Návrh úpravy vnitropodnikové směrnice pro dlouhodobý majetek v příspěvkových organizacích
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lucia Kassová
Daňové zatížení příjmů společníka s.r.o. a podnikající fyzické osoby na Slovensku a v České republice
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Naděžda Kolevová
Zvláštní režim uplatňování DPH u cestovních služeb
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavlína Kováčová
Dopady novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se zaměřením na zaměstnávání zdravotně postižených osob
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hana Krejčová
Přeměna příspěvkové organizace na obchodní společnost
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Krejčová
Důsledky vyplývající poplatníkům při nespolupráci v daňovém řízení
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Krejčová
Změny ve správě daní v souvislosti s přijetím daňového řádu
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lenka Kunčarová
Finanční hospodaření malých obcí se zaměřením na příjmovou část rozpočtu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Eva Kyseláková
Odvody sociálního pojištění ve vazbě na důchodové aspekty
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Langová
Motivy a bariéry přeměn obchodních společností a družstev v daňových souvislostech
január 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Tereza Lázničková
Dopady koncepce účetnictví a zdanění na jednotlivé typy účetních jednotek
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tereza Lázničková
Specifika zdaňování a účtování osobních obchodních společností
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Maják
Daňový režim neziskových organizací v zemích Visegradské skupiny
január 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Manová
Specifika nestátních neziskových organizací v oblasti financování a účtování
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Manová
Specifika účetní evidence společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Máslová
Změna podnikání fyzické osoby na jiné právní formy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Miková
Aspekty rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Mištová
Financování, účtování a zdaňování obce
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Mitrengová
Dopad novely zákona o nemocenském pojištění od 1.1.2009 na systém nemocenského pojištění a náklady podnikatelského subjektu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikol Mrázková
Účetní a daňové aspekty občanských sdružení
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Oberreiterová
Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků
január 2019Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tereza Olšanová
Cash pooling jako systém cash managementu podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Kateřina Otu
Hospodaření, financování a účtování příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Pavlíčková
Uplatňování zvláštních režimů dle § 89, § 90, § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lucie Pečinková
Dopady změn občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 na společenství vlastníků jednotek
január 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Pešková
Výběr vhodné právní formy podnikání z pohledu malého podnikatele s ohledem na daňové a účetní aspekty
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Petruchová
Účetní a daňové aspekty při fúzích a rozdělování obchodních společností
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Pokorná
Účetní a daňová specifika podnikání lékařů
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Procházková
Karuselové obchody
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Sedláčková
Vývoj daně z příjmů fyzických osob v letech 2007 až 2010 v České republice a Velké Británii
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Skotáková
Optimalizace hospodaření územních samosprávných celků
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Skotáková
Vývoj daňových příjmů obcí v letech 1993 až 2010
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Skovajsová
Daňová a účetní specifika neziskových organizací
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beata Smějsíková
Dopad novely zákona o daních z příjmů od 1.1.2008 na finanční produkty leasingových společností
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristýna Solařová
Účetní a daňové aspekty dotací poskytovaných obcím
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Stehlíková
Možnosti financování veřejné vysoké školy s ohledem na účetní a daňové dopady
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martina Stejskalová
Vliv členění nákladů a výnosů na výši základu daně a způsobilé náklady u nestátních neziskových organizací
január 2017Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Suská
Režimy zdanění neziskových organizací v ČR a ve vybraných evropských zemích
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Šafářová
Uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Ševčíková
Poskytování dotací a grantů obcemi neziskovým organizacím
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Šoustalová
Možnosti financování obecně prospěšné společnosti s ohledem na účetní a daňové dopady
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Šťastná
Komparace zdaňování příjmů zaměstnanců v České republice a ve vybraných státech EU
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Šťastná
Daňová a účetní specifika ve stavebnictví
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rastislav Štefunko
Mezinárodní zdanění fyzických osob
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Štoudková
Determinace rizikových oblastí při auditu účetní závěrky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Tesařová
Odvody OSVČ na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
december 2015Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Tilšerová
Komparační analýza daně z příjmů právnických osob v ČR a vybraných státech EU s ohledem na anglosaský a kontinentální model finančního výkaznictví
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavla Trnková
Komparace zdaňování neziskových organizací ve vybraných státech EU
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Monika Urbánková
Specifika účetnictví, zdanění a financování u příspěvkových organizací
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Vaculík
Daňové a účetní aspekty fúze splynutím a sloučením u obchodních korporací
december 2014Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavlína Vaculíková
Dopady účetní reformy veřejných financí na účetnictví ve veřejné správě
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Valentová
Daňové, účetní a právní aspekty nestátních nevýdělečných organizací
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Valentová
Režimy zdanění nestátních nevýdělečných organizací v ČR a na Slovensku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Vatolík
Daňová asignace, možný zdroj financování neziskových organizací
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Vatolík
Návrh efektivního cash managementu podniku prostřednictvím cash poolingu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Vetráková
Odvody sociálního pojištění fyzických osob ve vazbě na jejich důchod
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Vetráková
Zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti v zemích V4
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Vinklárková
Možnosti financování občanských sdružení s ohledem na účetní a daňové dopady
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Vinterlíková
Vliv úsporných opatření, přijatých s ohledem na snížení deficitu státního rozpočtu, na daňovou povinnost poplatníka – fyzické osoby
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Výpustová
Dlouhodobý majetek u účetních jednotek veřejné správy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Wagnerová
Míra solidarity zaměstnanců a OSVČ v důchodovém pojištění
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Weidemannová
Daňové a účetní dopady při realizaci fúzí obchodních společností
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Zandlerová
Dopady změn občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 na občanská sdružení
január 2015Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adéla Zelinková
Dopady změn v zákoně 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na rozpočty obcí
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Zeráková
Daňové souvislosti životního pojištění a penzijního připojištění (doplňkového pojištění)
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Petra Zeráková
Systém pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s demografickým vývojem
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Zezulová
Odvody do státního rozpočtu z příjmů sportovců v České republice a v Německu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Zobačová
Finanční, daňová a účetní specifika zemědělského podnikatele
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná