Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Identifikační číslo: 2485
Univerzitní e-mail: milena.otavova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Bakošová
Dopady zavedení progresívní sazby daně z příjmů fyzických osob
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Simona Bašková
Daňový režim neziskových organizací v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Jiří Baudyš
Možnosti financování neziskových organizací
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Libuše Bendová
Daňové zatížení poplatníka u různých forem podnikání
prosinec 2009Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michaela Brožová, DiS.
Daňové efekty poskytování zaměstnaneckých benefitů
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Michaela Brychtová
Dopady účetní reformy veřejných financí na účetní jednotky
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anna Bušovová
Transpozice směrnice 2013/34/EU do národních účetních úprav zemí EU
leden 2017Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. David Čunta
Aspekty živnostenského podnikání.
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Čunta
Životní pojištění a penzijní připojištění jako nástroj daňové optimalizace
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zdeněk Doležel
Implementace ekonomického systému Pohoda
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Ducháčková
Darovací daň
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Natália Ďuríková
Evaluace výstupů auditu účetní závěrky vyššího územně samosprávného celku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Natália Ďuríková
Inventarizace majetku a dluhů v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adam Dvořáček
Klíčování nákladů ve vybraném občanském sdružení
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adam Dvořáček
Účetní výkazy nestátních nevýdělečných organizací
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Filová
Daňové aspekty nelegálního zaměstnávání
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Francová
Audit účetní závěrky
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Franěk
Problematika českého plátce DPH s ohledem na dodávky zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí.
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Hana Fridrichová
Účetní závěrka ve stavební firmě
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Galbová
Odvody do státního rozpočtu z příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Michal Gregor
Měření efektivnosti interního auditu u územních samosprávných celků
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Hajslerová
Vliv daně z nemovitých věcí na rozpočty obcí
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petra Halačková
Srovnání daňového zatížení příjmů ze zaměstnání a příjmů z podnikání
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Hana Hegrová
Dlouhodobý majetek a jeho možnosti pořízení
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Hejlek
Dopady změn občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 na nestátní neziskové organizace
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Hejlek
Vliv navrhované daňové reformy na příjem poplatníka - fyzické osoby
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Hlávková
Specifika financování, účtování a zdaňování příspěvkových organizací
prosinec 2010Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Holíková
Dopady odměňování společníků s.r.o. ve vazbě na výši starobního důchodu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Holíková
Zaměstnanecké benefity
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Horáčková
Účtování o zásobách ve vybrané účetní jednotce včetně daňových dopadů.
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Hošek
Environmentální účetnictví a optimalizace sledovaných indikátorů pro environmentální řízení společnosti
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Chytilová
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v České republice s ohledem na jejich optimalizaci
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Jakobová
Daňové zatížení práce a jeho vliv na ekonomiku
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Jugová
Návrh úpravy vnitropodnikové směrnice pro dlouhodobý majetek v příspěvkových organizacích
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Lucia Kassová
Daňové zatížení příjmů společníka s.r.o. a podnikající fyzické osoby na Slovensku a v České republice
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Naděžda Kolevová
Zvláštní režim uplatňování DPH u cestovních služeb
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavlína Kováčová
Dopady novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se zaměřením na zaměstnávání zdravotně postižených osob
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Hana Krejčová
Přeměna příspěvkové organizace na obchodní společnost
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Krejčová
Důsledky vyplývající poplatníkům při nespolupráci v daňovém řízení
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Krejčová
Změny ve správě daní v souvislosti s přijetím daňového řádu
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Lenka Kunčarová
Finanční hospodaření malých obcí se zaměřením na příjmovou část rozpočtu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Eva Kyseláková
Odvody sociálního pojištění ve vazbě na důchodové aspekty
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Langová
Motivy a bariéry přeměn obchodních společností a družstev v daňových souvislostech
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tereza Lázničková
Dopady koncepce účetnictví a zdanění na jednotlivé typy účetních jednotek
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tereza Lázničková
Specifika zdaňování a účtování osobních obchodních společností
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Maják
Daňový režim neziskových organizací v zemích Visegradské skupiny
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Manová
Specifika nestátních neziskových organizací v oblasti financování a účtování
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Manová
Specifika účetní evidence společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Máslová
Změna podnikání fyzické osoby na jiné právní formy
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Miková
Aspekty rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Mištová
Financování, účtování a zdaňování obce
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Mitrengová
Dopad novely zákona o nemocenském pojištění od 1.1.2009 na systém nemocenského pojištění a náklady podnikatelského subjektu
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikol Mrázková
Účetní a daňové aspekty občanských sdružení
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Oberreiterová
Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Olšanová
Cash pooling jako systém cash managementu podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Kateřina Otu
Hospodaření, financování a účtování příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
prosinec 2010Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Pavlíčková
Uplatňování zvláštních režimů dle § 89, § 90, § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Lucie Pečinková
Dopady změn občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 na společenství vlastníků jednotek
leden 2015Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Pešková
Výběr vhodné právní formy podnikání z pohledu malého podnikatele s ohledem na daňové a účetní aspekty
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Petruchová
Účetní a daňové aspekty při fúzích a rozdělování obchodních společností
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Pokorná
Účetní a daňová specifika podnikání lékařů
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Procházková
Karuselové obchody
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Sedláčková
Vývoj daně z příjmů fyzických osob v letech 2007 až 2010 v České republice a Velké Británii
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Skotáková
Optimalizace hospodaření územních samosprávných celků
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Skotáková
Vývoj daňových příjmů obcí v letech 1993 až 2010
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dana Skovajsová
Daňová a účetní specifika neziskových organizací
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Beata Smějsíková
Dopad novely zákona o daních z příjmů od 1.1.2008 na finanční produkty leasingových společností
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristýna Solařová
Účetní a daňové aspekty dotací poskytovaných obcím
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Stehlíková
Možnosti financování veřejné vysoké školy s ohledem na účetní a daňové dopady
leden 2013Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Martina Stejskalová
Vliv členění nákladů a výnosů na výši základu daně a způsobilé náklady u nestátních neziskových organizací
leden 2017Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Suská
Režimy zdanění neziskových organizací v ČR a ve vybraných evropských zemích
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Šafářová
Uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Ševčíková
Poskytování dotací a grantů obcemi neziskovým organizacím
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Šoustalová
Možnosti financování obecně prospěšné společnosti s ohledem na účetní a daňové dopady
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Šťastná
Komparace zdaňování příjmů zaměstnanců v České republice a ve vybraných státech EU
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Šťastná
Daňová a účetní specifika ve stavebnictví
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Rastislav Štefunko
Mezinárodní zdanění fyzických osob
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Štoudková
Determinace rizikových oblastí při auditu účetní závěrky
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Tesařová
Odvody OSVČ na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
prosinec 2015Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Tilšerová
Komparační analýza daně z příjmů právnických osob v ČR a vybraných státech EU s ohledem na anglosaský a kontinentální model finančního výkaznictví
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavla Trnková
Komparace zdaňování neziskových organizací ve vybraných státech EU
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Vaculík
Daňové a účetní aspekty fúze splynutím a sloučením u obchodních korporací
prosinec 2014Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavlína Vaculíková
Dopady účetní reformy veřejných financí na účetnictví ve veřejné správě
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Valentová
Daňové, účetní a právní aspekty nestátních nevýdělečných organizací
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Valentová
Režimy zdanění nestátních nevýdělečných organizací v ČR a na Slovensku
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adam Vatolík
Daňová asignace, možný zdroj financování neziskových organizací
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adam Vatolík
Návrh efektivního cash managementu podniku prostřednictvím cash poolingu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Vetráková
Odvody sociálního pojištění fyzických osob ve vazbě na jejich důchod
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Vetráková
Zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti v zemích V4
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslava Vinklárková
Možnosti financování občanských sdružení s ohledem na účetní a daňové dopady
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Vinterlíková
Vliv úsporných opatření, přijatých s ohledem na snížení deficitu státního rozpočtu, na daňovou povinnost poplatníka – fyzické osoby
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Výpustová
Dlouhodobý majetek u účetních jednotek veřejné správy
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrea Wagnerová
Míra solidarity zaměstnanců a OSVČ v důchodovém pojištění
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radka Weidemannová
Daňové a účetní dopady při realizaci fúzí obchodních společností
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Zandlerová
Dopady změn občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 na občanská sdružení
leden 2015Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Adéla Zelinková
Dopady změn v zákoně 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na rozpočty obcí
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petra Zeráková
Daňové souvislosti životního pojištění a penzijního připojištění (doplňkového pojištění)
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Petra Zeráková
Systém pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s demografickým vývojem
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Zezulová
Odvody do státního rozpočtu z příjmů sportovců v České republice a v Německu
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Zobačová
Finanční, daňová a účetní specifika zemědělského podnikatele
květen 2011Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována