Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Identification number: 2485
University e-mail: milena.otavova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bakošová
Dopady zavedení progresívní sazby daně z příjmů fyzických osob
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Simona Bašková
Daňový režim neziskových organizací v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie
January 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jiří Baudyš
Možnosti financování neziskových organizací
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libuše Bendová
Daňové zatížení poplatníka u různých forem podnikání
December 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Brožová, DiS.
Daňové efekty poskytování zaměstnaneckých benefitů
January 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michaela Brychtová
Dopady účetní reformy veřejných financí na účetní jednotky
January 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Bušovová
Transpozice směrnice 2013/34/EU do národních účetních úprav zemí EU
January 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Čunta
Aspekty živnostenského podnikání.
April 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Čunta
Životní pojištění a penzijní připojištění jako nástroj daňové optimalizace
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdeněk Doležel
Implementace ekonomického systému Pohoda
April 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Ducháčková
Darovací daň
January 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Ďuríková
Evaluace výstupů auditu účetní závěrky vyššího územně samosprávného celku
April 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Ďuríková
Inventarizace majetku a dluhů v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Dvořáček
Klíčování nákladů ve vybraném občanském sdružení
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Dvořáček
Účetní výkazy nestátních nevýdělečných organizací
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Filová
Daňové aspekty nelegálního zaměstnávání
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Francová
Audit účetní závěrky
April 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Franěk
Problematika českého plátce DPH s ohledem na dodávky zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí.
April 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Fridrichová
Účetní závěrka ve stavební firmě
April 2009Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Galbová
Odvody do státního rozpočtu z příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Gregor
Měření efektivnosti interního auditu u územních samosprávných celků
January 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Hajslerová
Vliv daně z nemovitých věcí na rozpočty obcí
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Halačková
Srovnání daňového zatížení příjmů ze zaměstnání a příjmů z podnikání
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Hana Hegrová
Dlouhodobý majetek a jeho možnosti pořízení
April 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Hejlek
Dopady změn občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 na nestátní neziskové organizace
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Hejlek
Vliv navrhované daňové reformy na příjem poplatníka - fyzické osoby
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Hlávková
Specifika financování, účtování a zdaňování příspěvkových organizací
December 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Holíková
Dopady odměňování společníků s.r.o. ve vazbě na výši starobního důchodu
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Holíková
Zaměstnanecké benefity
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Horáčková
Účtování o zásobách ve vybrané účetní jednotce včetně daňových dopadů.
April 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hošek
Environmentální účetnictví a optimalizace sledovaných indikátorů pro environmentální řízení společnosti
April 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Chytilová
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v České republice s ohledem na jejich optimalizaci
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Jakobová
Daňové zatížení práce a jeho vliv na ekonomiku
May 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Jugová
Návrh úpravy vnitropodnikové směrnice pro dlouhodobý majetek v příspěvkových organizacích
January 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lucia Kassová
Daňové zatížení příjmů společníka s.r.o. a podnikající fyzické osoby na Slovensku a v České republice
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Naděžda Kolevová
Zvláštní režim uplatňování DPH u cestovních služeb
May 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Kováčová
Dopady novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se zaměřením na zaměstnávání zdravotně postižených osob
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Krejčová
Přeměna příspěvkové organizace na obchodní společnost
January 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Krejčová
Důsledky vyplývající poplatníkům při nespolupráci v daňovém řízení
May 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Krejčová
Změny ve správě daní v souvislosti s přijetím daňového řádu
January 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lenka Kunčarová
Finanční hospodaření malých obcí se zaměřením na příjmovou část rozpočtu
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eva Kyseláková
Odvody sociálního pojištění ve vazbě na důchodové aspekty
April 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Langová
Motivy a bariéry přeměn obchodních společností a družstev v daňových souvislostech
January 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tereza Lázničková
Dopady koncepce účetnictví a zdanění na jednotlivé typy účetních jednotek
April 2020Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Lázničková
Specifika zdaňování a účtování osobních obchodních společností
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Maják
Daňový režim neziskových organizací v zemích Visegradské skupiny
January 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Manová
Specifika nestátních neziskových organizací v oblasti financování a účtování
April 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Manová
Specifika účetní evidence společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
May 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Máslová
Změna podnikání fyzické osoby na jiné právní formy
April 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Miková
Aspekty rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby
May 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Mištová
Financování, účtování a zdaňování obce
May 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Mitrengová
Dopad novely zákona o nemocenském pojištění od 1.1.2009 na systém nemocenského pojištění a náklady podnikatelského subjektu
May 2010Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikol Mrázková
Účetní a daňové aspekty občanských sdružení
January 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Oberreiterová
Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků
January 2019Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Olšanová
Cash pooling jako systém cash managementu podniku
May 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kateřina Otu
Hospodaření, financování a účtování příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
December 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Pavlíčková
Uplatňování zvláštních režimů dle § 89, § 90, § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
January 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lucie Pečinková
Dopady změn občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 na společenství vlastníků jednotek
January 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Pešková
Výběr vhodné právní formy podnikání z pohledu malého podnikatele s ohledem na daňové a účetní aspekty
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Petruchová
Účetní a daňové aspekty při fúzích a rozdělování obchodních společností
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Pokorná
Účetní a daňová specifika podnikání lékařů
May 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Procházková
Karuselové obchody
May 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Sedláčková
Vývoj daně z příjmů fyzických osob v letech 2007 až 2010 v České republice a Velké Británii
May 2010Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Skotáková
Optimalizace hospodaření územních samosprávných celků
May 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Skotáková
Vývoj daňových příjmů obcí v letech 1993 až 2010
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Skovajsová
Daňová a účetní specifika neziskových organizací
May 2010Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beata Smějsíková
Dopad novely zákona o daních z příjmů od 1.1.2008 na finanční produkty leasingových společností
April 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristýna Solařová
Účetní a daňové aspekty dotací poskytovaných obcím
May 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Stehlíková
Možnosti financování veřejné vysoké školy s ohledem na účetní a daňové dopady
January 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Stejskalová
Vliv členění nákladů a výnosů na výši základu daně a způsobilé náklady u nestátních neziskových organizací
January 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Suská
Režimy zdanění neziskových organizací v ČR a ve vybraných evropských zemích
January 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Šafářová
Uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu
May 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Ševčíková
Poskytování dotací a grantů obcemi neziskovým organizacím
May 2013Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Šoustalová
Možnosti financování obecně prospěšné společnosti s ohledem na účetní a daňové dopady
January 2012Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Šťastná
Komparace zdaňování příjmů zaměstnanců v České republice a ve vybraných státech EU
May 2010Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Šťastná
Daňová a účetní specifika ve stavebnictví
May 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rastislav Štefunko
Mezinárodní zdanění fyzických osob
May 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Štoudková
Determinace rizikových oblastí při auditu účetní závěrky
April 2019Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Tesařová
Odvody OSVČ na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
December 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Tilšerová
Komparační analýza daně z příjmů právnických osob v ČR a vybraných státech EU s ohledem na anglosaský a kontinentální model finančního výkaznictví
May 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Trnková
Komparace zdaňování neziskových organizací ve vybraných státech EU
May 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Vaculík
Daňové a účetní aspekty fúze splynutím a sloučením u obchodních korporací
December 2014Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Vaculíková
Dopady účetní reformy veřejných financí na účetnictví ve veřejné správě
May 2010Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Valentová
Daňové, účetní a právní aspekty nestátních nevýdělečných organizací
April 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Valentová
Režimy zdanění nestátních nevýdělečných organizací v ČR a na Slovensku
May 2015Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Vatolík
Daňová asignace, možný zdroj financování neziskových organizací
April 2014Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Vatolík
Návrh efektivního cash managementu podniku prostřednictvím cash poolingu
April 2017Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Vetráková
Odvody sociálního pojištění fyzických osob ve vazbě na jejich důchod
April 2018Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Vetráková
Zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti v zemích V4
May 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Vinklárková
Možnosti financování občanských sdružení s ohledem na účetní a daňové dopady
May 2014Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Vinterlíková
Vliv úsporných opatření, přijatých s ohledem na snížení deficitu státního rozpočtu, na daňovou povinnost poplatníka – fyzické osoby
May 2011Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Výpustová
Dlouhodobý majetek u účetních jednotek veřejné správy
May 2015Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Wagnerová
Míra solidarity zaměstnanců a OSVČ v důchodovém pojištění
May 2017Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Weidemannová
Daňové a účetní dopady při realizaci fúzí obchodních společností
April 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Zandlerová
Dopady změn občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 na občanská sdružení
January 2015Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adéla Zelinková
Dopady změn v zákoně 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na rozpočty obcí
January 2014Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Zeráková
Daňové souvislosti životního pojištění a penzijního připojištění (doplňkového pojištění)
May 2018Displaying the final thesis
98.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Petra Zeráková
Systém pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s demografickým vývojem
April 2020Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Zezulová
Odvody do státního rozpočtu z příjmů sportovců v České republice a v Německu
May 2017Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Zobačová
Finanční, daňová a účetní specifika zemědělského podnikatele
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress