Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Robert Rouš
Identification number: 24487
University e-mail: robert.rous [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
 
P 28 26  Waste Technology D-WT
FA D-WT-WT comb [year 3]
Doctor type of study, part-time form
Waste Technology, 3rd year of study

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:KATANA manipulator visualisation in the Control Web system
Written by (author): Ing. Robert Rouš
Department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
Thesis supervisor: Dr. Ing. Radovan Kukla
Opponent:Ing. Radomír Křenovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vizualizace manipulátoru KATANA v prostředí Control Web
Summary:V práci je popsán manipulátor a tvorba jeho vizualizace. Práce popisuje tvorbu jeho modelu společně s přípravou pro použití v systému Control Web. Tato část také obsahuje výběr vhodného formátu modelu a export do něj pomocí programu Rhinoceros 4. Poslední částí je tvorba vizualizace v systému Control Web. Je zde popsáno použití a nastavení modelu, hlavní algoritmus programu a návrh ovládání společně s návrhem grafického rozhraní aplikace.
Key words:Neuronics KATANA, Control Web 6, manipulátor, vizualizace, Rhinoceros 4

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Dr. Ing. Radovan Kukla.