Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Identification number: 2395
University e-mail: martin.sirucek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Finance (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Placements     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Daša Balajová
Důsledky QE na evropský a americký akciový trh
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daša Balajová
Investičná aktivita suverénnych fondov
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Bálková
Návrh alternativního spoření na důchod pro účastníky 2. pilíře po jeho zrušení
June 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Nikola Bernátová
Czech market of mortgage loans before and after the crisis in the USA and the Czech Republic
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Bittner
Dopady finanční krize na kolektivní investování v České republice
June 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Prince Owusu Boadi
Determinats of profitability of commercial banks: evidence from Ghana
June 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Bodeček
Exchange Traded Funds a likvidita indexových portfolií
April 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Bulková
Vplyv monetárnej politiky centrálnych bánk na komerčné bankovníctvo v Českej republike a Nemecku
June 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Coufal
Vliv ratingových agentur na vývoj finančních trhů
June 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Čajka
Rizikový kapitál jako možnost rozvoje podniku v odvětví IT
June 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Dalecký
Alternativní fondy kolektivního investování
February 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDTWritten by (author): John Abuosi Dewan
Evaluating Credit Management In The Ghanaian Banking Sector.
June 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Dostálová
Zhodnocení finančních investic k zajištění penze na stáří pro obyvatelstvo v produktivním věku
June 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zbyněk Dvořák
Faktory determinující zahraniční investice v ČR
June 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Fríd
Komparace výkonu podílového fondu a investičního certifikátu
April 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Galečka
Alternativní valuace indexu S&P 500 ve vztahu ke kvantitativnímu uvolňování a behaviorálním financím
June 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Galečka
Zhodnocení investičního záměru ve vazbě na problematiku cenových bublin na dluhopisových trzích
June 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Groh
Využití hodnotového filtru při investičním rozhodování
June 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Olga Grulichová
Portfolio management dluhopisových portfolií v dobách nízkých úrokových sazeb
February 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hajduček
Chování účastníků finančního trhu v anomálních situacích
June 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Hlousková
Důchodové reformy ve vybraných státech EU
January 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimíra Horáková
Kolektivní investování v České republice
January 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Hrabec
Akciové kurzy a peněžní zásoba ve Spojených státech amerických
February 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Hrabec
Význam vlivu vnímání sentimentu na kurzy akciového trhu
January 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Humajová
Trh práce vybraného regiónu v kontexte aktívnej politiky zamestnanosti
June 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Humajová
Vplyv QE Evropské cenrální banky na profit vybraných komerčních bánk Európskej únie
February 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Hynková
Oprávněnost intervencí ČNB na devizovém trhu
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Chudáček
Financing possibilities for SME through non-standard financial instruments
June 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Chvátal
Optimalizované technické indikátory měnových strategií
June 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Jágriková
Vplyv devízového kurzu na vývoj akciových trhov
February 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Jahoda
Kofola ČeskoSlovensko, a.s., Fundamental Analysis
June 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Zuzana Janková
Investiční certifikáty
June 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Janková
Komparace výkonnosti podílových fondů a ETF
June 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Jeřábková
Financování dalšího rozvoje společnosti Elbee Mobility, s.r.o.
February 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blanka Kedroňová
Využití investiční metody Dollar Cost Averaging na světových akciových trzích
May 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gabriela Kocveldová
Důsledky kvantitativního uvolňování v Evropě a USA
February 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Konečný
Aktivní a pasivní správa portfolia podílových fondů
June 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Koska
Vztah mezi peněžní nabídkou a vývojem akciových indexů vybraných zemí Evropské unie
January 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Šimon Koska
Vztah mezi peněžní nabídkou a vývojem akciových indexů vybraných zemí Evropské unie
January 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Křen
Aplikace Markowitzovy teorie při sestavování portfolia
June 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristýna Křížová
Finanční plánování poradenských společností v ČR
May 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Kubíček
Výkonnost a rizikovost alternativních investic
February 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marta Kubínová
Vliv vývoje vybraných faktorů na dluhopisový trh v ČR
January 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Kubová
Investice podniku do fondů kolektivního investování
May 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Josef Kudrna
Exportní a investiční možnosti českých společností ve Vietnamu
June 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Kuklová
Financování vládních výdajů prostřednictvím emise státních dluhopisů na českém trhu
June 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Kupčíková
Funkčnost fundamentální analýzy na americkém trhu
June 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Kupčíková
Komparace bankovních produktů pro firemní klientelu v zemích střední a západní Evropy
June 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Terézia Laurová
Aplikácia modelu CAPM na európský akciový trh
June 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Machátová
Alternativní fondy kolektivního investování
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Macholán
Zhodnocení finančních prostředků investicemi do podílových fondů
June 2010Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Maršálková
Investice podniku do fondů kolektivního investování: aktivní versus pasivní správa
May 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stephen Owusu Mensah
Working capital management and organizational performance
June 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Aneta Mienkinová
Výnos do splatnosti jako indikátor výkonnosti dluhopisového fondu
June 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Miklošík
Využití alternativních investic při manažerském investičním rozhodování
February 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Mocek
Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění v ČR
June 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavlína Nedvědíková
Využití korupčního indexu při investičním rozhodování
June 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Edita Němcová
Ekvitní a dluhové projektové financování
June 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Němec
Spekulativní bubliny na kapitálových trzích a jejich důsledky
February 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Němečková
Investování do majetkových a dluhových cenných papírů
February 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marta Nevrklová
Investice do podílových fondů a ETF
January 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Obrovský
Ukazatele fundamentální analýzy pro investiční rozhodování
May 2018Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Pávek
Podílový fond jako nástroj pravidelného investora na českém trhu
June 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Pehal
Doporučení optimální varianty individuálního investování na Emerging Markets
June 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pešek
Tvorba a destrukce Shareholder Value
June 2016Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Plecháčová
Cenová strategie stravovacích zařízení SKM Mendelu
June 2020Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Přibylová
Komparace hypotečních úvěrů a stavebního spoření při řešení bytových potřeb v ČR
May 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Přichystalová
Využití zkušeností maďarského a švýcarského důchodového systému v podmínkách ČR
May 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Radová
Projekt Regionálního Wellnes Centra Jeseník
June 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Roháček
Investice do otevřených podílových fondů zaměřených na emerging a developed markets
May 2019Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexandra Rónaiová
Návrh investičnej stratégie pre investora so zameraním na fondy nehnuteľností a akciové fondy
February 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šárka Rössnerová
Metody oceňování akciových trhů
June 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Rozsypalová
Využití bytové jednotky v rámci podnikových investic
June 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Rozsypal
Tři loukotě českého investora
February 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Ruml
Analýza výkonnosti klasických (nepákových) a pákových ETF obchodovaných na americkém trhu
January 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Rychetský
Dopady změn vybraných makroekonomických faktorů na vývoj akciových trhů v České a Slovenské republice
January 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Ryšavý
Měnová burza a použití obchodního systému
January 2010Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavla Řezáčová
Trh hypotečních úvěrů v ČR a na Slovensku
June 2011Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Sedlářová
Tvorba optimálního portfolia na London Stock Exchange
May 2016Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Schwarz
Možnosti investování českých investorů na FOREXu
May 2009Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Slezáková
Dopady změn devizového kurzu CZK/EUR na vývoj akcií na českém akciovém trhu
June 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Sommerová
Trh hypotečních úvěrů v ČR: důsledky zpřísnění podmínek
May 2019Displaying the final thesis
83.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eva Spáčilová
Investice do akcií společností farmaceutického odvětví a hospodářský cyklus
May 2019Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Spurný
Komparace vybraných programů podílových fondů společností Conseq a C-quadrat
May 2011Displaying the final thesis
85.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Staněk
Stavební spoření jako zdroj financí pro bydlení
January 2011Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libor Stoklásek
Spekulativní bubliny na kapitálových trzích
June 2014Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Straka
Sestavení investičního portfolia za použití zahraničních podílových fondů
June 2012Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Strejček
Projektová studie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
June 2016Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jiří Sulek
Alternativní fondy kolektivního investování
February 2019Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Surka
Realokace portfolia akciového fondu
June 2014Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Surovec
Využití fundamentálních ukazatelů při sestavování akciového portfolia
June 2016Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Šíma
Optimalizované indikátory technické analýzy na burze NYSE
February 2016Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Škatuĺárová
Využití metody Value Averaging na akciových trzích
May 2014Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aleš Šmerda
Akciové indexy a peněžní zásoba ve vybraných zemích
June 2014Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Šťavíková
Investiční portfolio a jeho tvorba
June 2015Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Švábenský
Využití rozkladu pákových ETF při tvorbě investiční strategie
May 2018Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Tížek
Inovační proces společnosti FairList, s.r.o.
June 2015Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Tměj
Investiční metody při investicích do akciových podílových fondů
February 2016Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Toufarová
Dopady změn vybraných makroekonomických faktorů na vývoj kapitálového trhu v USA a Evropě
January 2013Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamara Trojáková
Profitability of Sector Mutual Funds and ETFs During Market Development
May 2019Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Tyc
Návrh optimalizace obchodní činnosti společnosti působící na finačně poradenském trhu
June 2018Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Valášek
Vliv inflace na akciové kurzy ve vyspělých ekonomikách
June 2013Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Vítková
Komparace změn v systému zdravotnictví v ČR a na Slovensku
June 2011Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Vystoupil
Analýza výkonnosti podílových fondů a ETF fondů
February 2018Displaying the final thesis
105.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Alice Zábranská
Aktivní a pasivní správa portfolia podílových fondů
June 2017Displaying the final thesis
106.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jana Zárubová
Alternativní fondy kolektivního investování
May 2019Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Závojko
Vyjádření závislosti mezi rizikovou prémií a ratingovým hodnocením
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress