Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Samuel Lvončík
Identification number: 23933
University e-mail: samuel.lvoncik [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Academic staff - assistant - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
P 15 07  Botany D-BOTA
FFWT D-BOTA-FOPHY pres [interrupted]
Doctor type of study, full-time form
Forest Phytology, interrupted study
 
External Boarder - The State Phytosanitary Administration (ExtBoard ExtSub)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Perspectives of the development of Boswellia elongata Balf. f. at Homhil (Socotra) and possibilities of its protection
Written by (author): Bc. Karolína Hušková
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Mgr. Samuel Lvončík
Opponent:doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Perspektivy vývoje populace Boswellia elongata Balf. f. na lokalitě Homhil (Socotra) a možnosti její ochrany
Summary:Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj populace Boswellia elongata na chráněné lokalitě Homhil na Sokotře. K hodnocení bylo využito digitalizovaných leteckých, satelitních a panoramatických snímků, pro zjištění počtu jedinců v určitých letech. Spolu s vývrty a výřezem kmene k určení věku náhodně vybraných jedinců z populace. Z výsledků vychází, že je populace poměrně stejnověká, tím pádem, zastoupena pouze jednou věkovou třídou. Populace je schopná produkce semenáčků, ale ty nejsou schopné odolávat negativním vlivům, jako je extenzivní pastva koz a ovcí, degradace půd a silný vítr v monzunovém období. Pokud nedojde ke změně ekologických poměrů nebo umělému zásahu zvenčí, je pravděpodobné, že populace vymře do 25 let.
Key words:Homhil, Sokotra, kadidlovník, Boswellia elongata Balf. f.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Mgr. Samuel Lvončík.