Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Identifikační číslo: 2324
Univerzitní e-mail: ludek.kouba [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekonomie (PEF)

     
Výuka
     
     
Projekty     
Publikace
     
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOUBA, L. Limity klasifikace determinant individuální podpory státu blahobytu. Politická ekonomie. 2020. sv. 68, č. 1, s. 86--107. ISSN 0032-3233. URL: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/01/04.pdf

Originální název:
Limity klasifikace determinant individuální podpory státu blahobytu
Anglický název:
Limits of Classification of Determinants of Individual Support for the Welfare State
Autor:
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav ekonomie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Politická ekonomie
Charakter článku:
původní vědecká práce
Číslo svazku (ročník):
68
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany: 86
Do strany:
107
Počet stran: 22
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Nejednotná terminologie, ne zcela jednoznačná kauzalita a příliš široké spektrum determinant poptávkové strany státu blahobytu, to jsou hlavní úskalí tematické literatury. Záměrem tohoto příspěvku je přispět k systemizaci literatury zabývající se individuální podporou státu blahobytu. Vedle ujasnění terminologie a argumentace převládající kauzality (neformální instituce → individuální podpora státu blahobytu) příspěvek zdůrazňuje význam individualistických hodnot a přesvědčení; zejména individuální kontroly nad svým životem, jež může být teoreticky podložena psychologickými koncepty locus of control a self-efficacy a empiricky testována díky databázím WVS/EVS.
Popis v anglickém jazyce: Ambiguous terminology as well as causality and a too wide spectrum of determinants on the demand side of the welfare state are the main drawbacks in the literature on the topic. The aim of this paper is to systematise the literature on individual support for the welfare state. Besides clarification of the terminology and argumentation of prevailing causality (informal institutions → individual support for the welfare state), the paper underlines the importance of individualist values and beliefs; in particular, individual control over one’s own life, which can be based on the psychological concepts of locus of control and self-efficacy and can be empirically tested thanks to the WVS/EVS databases.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: welfare state, social trust, locus of control, informal institutions, preferences for redistribution, individualism
čeština: sociální důvěra, neformální instituce, individualismus, locus of control, stát blahobytu, preference pro redistribuci
Obor výsledku:
Economic Theory
Finance
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/01/04.pdf
 
Záznam vložil: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Politická ekonomie. Praha: ISSN 0032-3233.

Originální název:
Politická ekonomie
Druh publikace: Periodikum
ISSN:
0032-3233
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Praha
Vydavatel:
Oeconomica VŠE v Praze
URL:
https://www.vse.cz/polek/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova: čeština: obchod, účetnictví, politická ekonomie, mzdy, banky a bankovnictví, evropská měnová unie
Ročníky:
VolumeRočník
Lokace
41
1993
Právo
41
1993
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
42
1994
Právo
421994
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
42
1994Regionální ekonomika
43
1995
Právo
43
1995
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
43
1995
Regionální ekonomika
441996Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
441996
Regionální ekonomika
45
1997
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
461998Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
47
1999
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
48
2000
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
49
2001
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
502002Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
51
2003
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
52
2004Ekonomie
52
2004
Ústav financí
52
2004
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
53
2005Ekonomie
53
2005
Ústav financí
53
2005
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
54
2006
Ekonomie
54
2006
Ústav financí
542006
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
55
2007
Ekonomie
552007Ústav financí
55
2007Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
56
2008
Ekonomie
56
2008
Ústav financí
56
2008
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
56
2008
Výzkumné centrum
57
2009
Ekonomie
57
2009
Ústav financí
572009
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
57
2009
Výzkumné centrum
582010Ekonomie
58
2010
Ústav financí
58
2010
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
58
2010
Výzkumné centrum
592011
Ekonomie
59
2011
Ústav financí
59
2011
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
59
2011
Výzkumné centrum
602012
Ekonomie
60
2012Ústav financí
60
2012
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
602012Výzkumné centrum

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Právo
117/1ÚPHV PEFJUDr. Jana Mervartová
+420 545 132 631
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
421
ÚLDEP LDFAlena Smolková
+420 545 134 070
uldep@mendelu.cz
Regionální ekonomika
311Ing. Jaroslava Zichová+420 545 136 405
Ekonomie
110
ÚE PEFSilvie Ryšavá
+420 545 132 701
silvie.rysava@mendelu.cz
Ústav financí
118
ÚF PEF+420 545 132 450
Výzkumné centrum172Lucie Kamenická, DiS.+420 545 132 703lucie.kamenicka@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 12.09.2017 13:27 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -