Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2324
Univerzitný e-mail: ludek.kouba [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekonomie (PEF)

     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie          Vedené práce          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Veronika Bebjaková
Foreign direct investment and economic growth in Slovakia
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jan Bednář
Vztah mezi hospodářskou politikou a ekonomickou prosperitou Irska
január 2006
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Belčíková
Rozvoj sociálního státu v ekonomikách s vyšším středním příjmem
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marie Bieberová
Identifikace fundamentálních příčin ekonomického kolapsu Argentiny na přelomu tisíciletí
apríl 2009
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marie Bieberová
Komparace ekonomik České republiky a Estonska se zaměřením na důchodový systém
jún 2006
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Dobrovodská
Porovnání úspěšnosti rekvalifikačních programů na trhu práce v okresech Brno-město a Brno-venkov
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Dočekalová
Příčiny měnových krizí v 90. letech 20. století
apríl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natalija Fexová
Makroekonomický vývoj Ruska a Ukrajiny v transformačním období
máj 2004
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Eva Frydrychovská
Finanční krize v Maďarsku a Lotyšsku a účinnost finanční pomoci ze strany mezinárodních společenství
apríl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Ftoreková
Dopady politického cyklu na saldo státního rozpočtu v zemích EU
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Richard Fuchsbichler
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
november 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Linda Fuxová
Faktory rozvoje crowdfundingu v ČR
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ludmila Gabrielová
Penzijní systémy Japonska a Koreje
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ludmila Gabrielová
Vliv path dependence na ekonomický růst v tranzitivních ekonomikách
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petr Gallina
Diskuse pozitivních a negativních aspektů přímých zahraničních investic
jún 2006
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Gatěková
Komparace hospodářské politiky rozvojových zemí střední Afriky
jún 2004Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Gavrilovič
Fiskální decentralizace, meziregionální transfery a reálná konvergence
december 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Gavrilovič
Reálná konvergence bývalé NDR po roce 1990
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Goldmanová
Příčiny dynamiky veřejného dluhu ČR
január 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Zdeněk Hanák
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Tim Herzhoff
Konec devizových intervencí České národní banky (Exit from FX intervention of Czech National Bank)
október 2021
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Hlaváček
Analýza běžného účtu platební bilance České republiky
jún 2005
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Hlaváček
Transformace vlastnických vztahů v české ekonomice v 90. letech 20. století
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štěpán Horký
Institucionální prostředí a rozvoj znalostní ekonomiky v zemích střední a východní Evropy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Adéla Chlumecká
Hospodářský růst a míra chudoby v rozvojových zemích
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikol Jandeková
Důvody a koncepce fiskální reformy v České republice
máj 2005
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikol Jandeková
Srovnání reforem veřejných financí v rámci hospodářské politiky Česka a Slovenska
január 2008
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Janečková
Konkurenceschopnost sociálního státu
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Kaštánek
Daňový systém a konkurenceschopnost skandinávských ekonomik
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Kielar
Hodnocení reálné konvergence Španělska v letech 1986-2006
apríl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adam Kielar
Vliv institucionálního rámce na ekonomický růst zemí Jižní Ameriky
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Olga Knotková
Komparace trhu práce Zlínského a Moravskoslezského kraje se zaměřením na vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Veronika Kociánová
Analýza fiskální politiky zemí Visegradské čtyřky ve vztahu ke vstupu do HMU a zavedení jednotné měny eura
január 2009
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jana Konečná
Dokáže politická ekonomie vysvětlit soudobou hospodářskou politiku Ruska?
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jitka Kopečková
Komparace investičního potenciálu rozvíjejících se zemí Latinské Ameriky a Asie
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radka Koštýřová
Korupce v České republice a zemích Visegrádu
jún 2005
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Kozlová
Vliv demografického stárnutí na penzijní systémy vybraných vyspělých zemí (Japonsko, Kanada, Německo)
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vojtěch Krakovič
Stárnutí obyvatel a stát blahobytu v nových členských státech EU
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Kročil
Role institucí v environmentální politice
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Křeháčková
Nezaměstnanost ve Zlínském kraji, koncepce řešení v návaznosti na regionální politiku
január 2006
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Jan Kubošek
Rozvoj crowdfundingu v kontextu ekonomického vývoje vybraných zemí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Tereza Lancmanová
Příčiny bankrotu veřejných financí v Argentině
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Vojtěch Lerche
Neformální instituce a softwarové pirátství
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Dopady právní úpravy a jejich změn na strukturu zaměstnanosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Lorenc, Ph.D.
Analýza rozpočtu a investiční činnosti města Brna
máj 2003
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ladislav Lorenc, Ph.D.
Makroekonomická regulace tržní ekonomiky a její vliv na průběh transformačního procesu
máj 2005
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Institucionální a politické prostředí a přímé zahraniční investice v tranzitivních ekonomikách
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Vývoj politického a institucionálního prostředí Chorvatska a Srbska v letech 2000 až 2010
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondřej Makeš
Změna délky pracovní doby v evropských podmínkách
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mojmír Marek
Význam mezinárodní spolupráce pro postavení rozvojových zemí ve světové ekonomice
máj 2005
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jan Matyska
Strukturální změny v ekonomice Finska po roce 1990
január 2008
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tereza Modráková
Ageing of the Population and its Economic Implications
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radek Náplava
Význam politických a institucionálních faktorů růstu v postsovětských zemích
január 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Josef Navrátil
Příčiny a důsledky odlišného tempa nominální konvergence v zemích Visegradu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dagmar Němcová
Komparace vývoje na trhu práce v ČR a SR po roce 1993
január 2004
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kateřina Němečková
Daňová zátěž a její vliv na ekonomiky EU
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martin Novák
Lidský kapitál: konec kapitalismu či znalostní ekonomika?
január 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Novotný
Komparace příčin ekonomické krize ve Španělsku a Portugalsku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Oralová
Komparace makroekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ingrid Oravcová
Vliv implementace strategie EUROPE 2020 na ekonomiky zemí EU
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Martin Palatka
Fiskální a institucionální pobídky pro rozvoj znalostní ekonomiky
január 2018Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Palatka
Školské systémy, vzdělanost a ekonomická výkonnost
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Paulína Pešková
Dopady finanční a ekonomické krize 2008-2009 na fiskální politiku Maďarska, Polska a Slovenska
december 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Plchová
Analýza vývoje nezaměstnanosti v okrese Blansko a možnosti jejího řešení
apríl 2003Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Iveta Polášková
Vliv zahraničních investic na rozvoj indické ekonomiky
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ludmila Požárová
Analýza vývoje nezaměstnanosti v okrese Žďár nad Sázavou
máj 2004
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Ptáčková
Vliv (neformálních) institucí na hospodářský růst
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Roček
Změny v distribuci příjmů v USA a dekompozice Giniho koeficientu
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Robin Sáček
Faktory růstu ekonomiky USA v 90. letech 20. století
január 2009
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michaela Salamánková
Změny důchodového systému v Nizozemí
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Magda Satrapová
Specifika rozvoje znalostní ekonomiky v Koreji
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Savarová
Vliv globalizace na vývoj přímých zahraničních investic v České republice
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Magdaléna Smržová
Ekonomické vztahy Estonska se Skandinávií
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristýna Srncová
Problematika postavení žen ve společnosti a jejich uplatnění na trhu práce
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Larysa Stepanova
Economic crisis in Ukraine: why it has occurred and what to do
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Aleš Stloukal
Hlavní faktory růstu indické ekonomiky po roce 1990
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kateřina Stloukalová
Financování, motivace a úspěšnost studenta v korejském a finském vzdělávacím systému
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Jakub Svoboda
Ekonomický vývoj Irska po roce 2008
január 2021
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je odovzdaná
BPAutor: Štěpán Šafránek
Financování rozvoje znalostní ekonomiky vyspělých zemí východní Asie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Vojtěch Šibor
Znalostní ekonomika a ukazatele trhu práce v zemích EU
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Škrášek
Kvalita podnikatelského prostředí a ekonomická výkonnost
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Šlapetová
Proces transformace v Pobaltí -- cesta ke znalostní ekonomice
január 2009Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jana Štěpánová
Analýza tvorby pracovních míst v okrese Třebíč
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Patrik Vaněk
Globální ekonomičtí lídři a firemní kultura v 21. století
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Petr Vaněk
Hospodářský vývoj Norska v 21. století a jeho determinanty
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Váňová
Stárnutí obyvatel, penzijní systém a udržitelnost veřejných financí v nových členských státech EU
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Vašíček
Analýza rozpočtu města Velké Meziříčí se zaměřením na dopady vzniku krajů na příjmovou stránku rozpočtu
máj 2003
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Vašíček
Diskuse alternativních scénářů fiskální reformy v České republice
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Vigodová
Neformální instituce a poptávka po redistribuci příjmů
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matěj Vichr
Institucionální bariéry rozvoje nízkopříjmových ekonomik
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Zábojník
Rozvoj znalostní ekonomiky v Jižní Koreji
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná