Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Identification number: 22622
University e-mail: boleslav.jelinek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

     
Lesson     
Final thesis
     
Projects     
     
Placements     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Evaluation of state of selected biocorridors in south Moravia, especially their woody component
Written by (author): Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Opponent 1:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Opponent 2:prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.
Opponent 3:
doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Zhodnocení stavu vybraných biokoridorů na jižní Moravě, zejména jejich dřevinné složky
Summary:
Disertační práce se zabývá zhodnocením růstu dřevinné složky vybraných skladebných částí ÚSES na jižní Moravě -- biokoridoru Křižanovice, Medlovice, Radějov, Stříbrnice a Vracov. Sledování probíhá od roku 1993 na trvalých výzkumných plochách (TVP) vymezených v biokoridorech. Na každé TVP byl sledován počet jedinců jednotlivých druhů a jejich dendrometrické parametry -- výška, výčetní tloušťka. Na základě zjištěných údajů jsou vyhodnoceny změny v zastoupení jednotlivých druhů a jejich růst za celou dobu sledování (1993--2008) vybraných biokoridorů. Údaje získané z tohoto sledování poskytují důležitou zpětnou vazbu o vývoji biokoridorů založených na zemědělské půdě, přičemž získané poznatky mohou být využity při projektování a zakládání nových skladebných částí ÚSES.
Key words:
biokoridor, růst dřevin, přírůst, územní systém ekologické stability, inventarizace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review A. SalašováOpponent's review J. Löw

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..