Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Identifikační číslo: 22622
Univerzitní e-mail: boleslav.jelinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Zhodnocení stavu vybraných biokoridorů na jižní Moravě, zejména jejich dřevinné složky
Autor: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Oponent 1:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Oponent 2:prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení stavu vybraných biokoridorů na jižní Moravě, zejména jejich dřevinné složky
Abstrakt:Disertační práce se zabývá zhodnocením růstu dřevinné složky vybraných skladebných částí ÚSES na jižní Moravě -- biokoridoru Křižanovice, Medlovice, Radějov, Stříbrnice a Vracov. Sledování probíhá od roku 1993 na trvalých výzkumných plochách (TVP) vymezených v biokoridorech. Na každé TVP byl sledován počet jedinců jednotlivých druhů a jejich dendrometrické parametry -- výška, výčetní tloušťka. Na základě zjištěných údajů jsou vyhodnoceny změny v zastoupení jednotlivých druhů a jejich růst za celou dobu sledování (1993--2008) vybraných biokoridorů. Údaje získané z tohoto sledování poskytují důležitou zpětnou vazbu o vývoji biokoridorů založených na zemědělské půdě, přičemž získané poznatky mohou být využity při projektování a zakládání nových skladebných částí ÚSES.
Klíčová slova:biokoridor, růst dřevin, přírůst, územní systém ekologické stability, inventarizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta A. SalašováPosudek oponenta J. KoblihaPosudek oponenta J. Löw

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..