Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 22622
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
     
Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAPLAN, Z. -- DANIHELKA, J. -- CHRTEK, J. -- ZÁZVORKA, J. -- KOUTECKÝ, P. -- EKRT, L. -- ŘEPKA, R. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, J. -- JELÍNEK, B. -- GRULICH, V. -- PRAČL, J. -- WILD, J. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8. Preslia: Časopis České botanické společnosti = the journal of the Czech botanical society. 2019. zv. 91, č. 4, s. 257--368. ISSN 0032-7786. URL: http://www.preslia.cz/doi/preslia.2019.257.html

Originálny názov:
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8
Český názov:
Autor:
Zdeněk Kaplan
Jiří Danihelka
Jindřich Chrtek
Jiří Zázvorka
Petr Koutecký
Libor Ekrt
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Jitka Štěpánková
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Vít Grulich
Jan Pračl
Jan Wild
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Preslia: Časopis České botanické společnosti = the journal of the Czech botanical society
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 91
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania: 2019
Od strany: 257
Do strany:
368
Počet strán: 112
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The eighth part of the series on the distributions of vascular plants in the Czech Republic includes grid maps of 106 taxa in the genera Abutilon, Achillea, Arctium, Arenaria, Arnoseris, Carex, Chamaecytisus, Cornus, Diphasiastrum, Echinops, Galeopsis, Galium, Huperzia, Isoëtes, Lycopodiella, Lycopodium, Moehringia, Orobanche, Phelipanche, Prunus, Ranunculus, Selaginella, Stachys, Telekia, Typha and Zannichellia. These maps were produced by taxonomic experts based on examined herbarium specimens, literature and field records. Many of the studied native species are on the national Red List. They are represented by plants that are rare in the Czech Republic, in extreme cases confined to single sites (Arenaria grandiflora, Galium austriacum, Isoëtes echinospora, I. lacustris and Orobanche teucrii), or that have experienced a considerable decline (e.g. Arnoseris minima, Carex hordeistichos, C. secalina, Diphasiastrum tristachyum and Lycopodiella inundata), or a combination of both (e.g. Orobanche artemisiae-campestris, O. coerulescens, Phelipanche arenaria, Ph. caesia and Stachys germanica). Three species (Moehringia muscosa, Selaginella helvetica and Typha minima) have been extirpated from this country. Alien species are represented by both archaeophytes (e.g. Arctium lappa, A. tomentosum, Orobanche minor, Stachys annua and S. arvensis) and neophytes (e.g. Abutilon theophrasti and Typha laxmannii). Two species have become invasive: Echinops sphaerocephalus spreads mainly in dry and disturbed habitats along roads and railways in warm lowlands, whereas Telekia speciosa is now locally frequent in various habitats mainly at middle and high elevations. Echinops bannaticus is reported here as a new alien species in the Czech Republic that occasionally escapes from cultivation. Spatial distributions and often also temporal dynamics of individual taxa are shown in maps and documented by records included in the Pladias database and available in electronic appendices. The maps are accompanied by comments that include additional information on the distribution, habitats, taxonomy and biology of the taxa.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://www.preslia.cz/doi/preslia.2019.257.html
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
13.12.2019 12:51 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Preslia: Časopis České botanické společnosti = the journal of the Czech botanical society. Praha: ISSN 0032-7786.

Originálny názov:
Preslia: Časopis České botanické společnosti = the journal of the Czech botanical society
Druh publikácie:
Periodikum (tištěný text)
ISSN:
0032-7786
Štát vydavateľa: Česká republika
Miesto vydania:
Praha
Vydavateľ: Česká botanická společnost při AV ČR
URL: http://www.preslia.cz
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kľúčové slová:
čeština: botanika
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokácia
651993Lesnická botanika, dendrologie a typologie
65
1993
Ekologie lesa
65
1993Zahradní a krajinářská architektura
671995Lesnická botanika, dendrologie a typologie
68
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
69
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
70
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
711999Lesnická botanika, dendrologie a typologie
72
2000
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
73
2001
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
74
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
742002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
75
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
752003Lesnická botanika, dendrologie a typologie
76
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
76
2004
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
772005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
772005Lesnická botanika, dendrologie a typologie
78
2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
78
2006
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
79
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
79
2007
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
80
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
802008Lesnická botanika, dendrologie a typologie
812009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
81
2009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
82
2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
822010Lesnická botanika, dendrologie a typologie
83
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
83
2011
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
84
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
84
2012
Lesnická botanika, dendrologie a typologie

Čiastkové knižnice
NázovČíslo
Ústav
Knihovník
Telefón
E-mail
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414
ÚLBDG LDF
+420 545 134 556
Ekologie lesa
471
Eliška Tučková
+420 545 134 143
tuckova@mendelu.cz
Zahradní a krajinářská architektura561Vladimíra Pulkrábková+420 519 367 290pulkrab1@node.mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3
+420 519 367 395

Zodpovedná osoba:
Posledná zmena:
11.11.2017 22:23 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -