Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2244
Univerzitný e-mail: lubos.strelec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

     
Výučba
     
     Projekty          
Stáže
     
Orgány
     
Vedené práce          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Andreanská
Ekonometrický model vývoje migrace
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Andreanská
Vplyv rozdielnych metód zostavenia vzorku panelovej štúdie na odhad tržných podielov firiem pôsobiacich na poľnohospodárskom trhu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sabina Baběrádová
Analýza návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích regionu Jihovýchod
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sabina Baběrádová
Modeling consumption function for the countries of the Visegrad Group
január 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jiří Bartoš
Faktory ovlivňující ceny nemovitostí
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Bejčková
Problematika stárnutí populace v ČR a její vliv na důchodový systém
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tereza Brychtová
Souvislosti vývoje akciových indexů a HDP států G8
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Bulíčková
Možnosti využití optimalizačních metod při plánování osetí zemědělské půdy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Anna Bulíčková
Optimalizace skladových zásob v podniku AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Andrea Bumbálková
Faktory ovlivňující příjezdový cestovní ruch v regionu soudržnosti Jihovýchod
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ondřej Cibulka
Faktory ovlivňující výši tržeb v ubytovacích, stravovacích a pohostinských zařízeních v ČR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondřej Cibulka
Vlivy působící na vývoj dokončené bytové výstavby v České republice
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Čermáková
Analýza stárnutí populace v ČR a možnosti řešení negativních dopadů
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslava Čermáková
Analýza trhu práce v regionu Třebíč
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Eva Dočekalová
Postavení ČR v rámci Strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělání
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Dominika Doubková
Příjmová nerovnost a daňová zátěž v zemích V4
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Lucie Dovrtělová
Faktory ovlivňující dluhopisový trh v České republice
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Drápalová
Ekonometrické modelování pracovní migrace v rámci České republiky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zita Dražilová
Řešení ekonomických a sociálních dopadů stárnutí populace v Blansku
január 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrea Dubnická
Analýza vývoje a struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva Trenčianskeho kraje
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristýna Dvořáková
Expected impact of the euro introduction in the Czech Republic on selected macroeconomic indicators
január 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristýna Dvořáková
Komparace vývoje hypotečního úvěrování v České republice a na Slovensku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucie Fuksová
Analýza výnosnosti podniku Agrovýkup, a.s.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Gašparíková
Determinanty otvorenosti českej a slovenskej ekonomiky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Světlana Habrdová
Faktory ovlivňující ceny stavebních pozemků v Jihomoravském kraji
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lenka Halíková
Analýza situace na trhu spořících produktů v ČR v kontextu současné finanční krize
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Halmová
Hodnocení finanční situace podniků automobilového průmyslu s využitím pokročilých metod regresní analýzy
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Tomáš Hasík
Faktory ovlivňující výši a strukturu soukromých úspor České republiky
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Hrubá
Problematika rovnovážného reálného měnového kurzu v České a Slovenské republice
január 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jana Hrubá
Testování slabé formy efektivnosti středoevropských akciových trhů
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Huťková
Testování slabé formy efektivnosti na BCPP
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristina Chalupníková
Faktory ovlivňující míru otevřenosti ekonomik vybraných zemí
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Adéla Charousová
Provázanost vývoje akciových trhů a ekonomik vybraných evropských států
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kateřina Charvátová
Nezaměstnanost a nástroje politiky zaměstnanosti v okresu Kroměříž
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Chlubnová
Optimalizace řízení zásob brněnské divize Přístrojové transformátory a senzory společnosti ABB, s.r.o.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislava Jaššová
Vývoj natality a mortality v Prešovskom kraji
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondřej Ježek
Vývoj počtu stanic technické kontroly v závislosti na počtu osobních motorových vozidel v Jihomoravském kraji
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Jochec
Analýza závislostí ve vývoji akciových trhů a ekonomiky
január 2010
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Fabian Keller
Rescission of Life Insurance Policies in Germany and Austria
október 2021Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Konečná
Ověřování hypotézy efektivnosti kapitálových trhů ve střední Evropě
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Konečná
Statistická analýza vývoje pojistného trhu v České republice
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mgr. Jan Kopecký
Model finančních nákladů pevných linek
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Kopecký
Optimalizace řízení zásob distributora zdravotnického materiálu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Korbičková
Faktory ovlivňující výdaje na dávky nemocenské v ČR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Korbičková
Vliv úrokové sazby na objem poskytnutých hypotečních úvěrů
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jiří Kratochvíl
Ekonometrický model spotřební funkce v podmínkách zemí V4
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Studie provázanosti akciových trhů a jejich vliv na vývoj HDP vybraných států
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Simon Luca Kropf
Big Data Analytics: Advanced Methods for Explorative Data Modelling of Management Reporting
jún 2022
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vendula Kršňáková
Optimalizace rozmístění nabízeného sortimentu biopotravin ve vybrané obchodní společnosti
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Kubíček
Provázanost vývoje akciových trhů a výkonnosti ekonomik států V4
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Markéta Langerová
Identifikace faktorů ovlivňujících objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení v ČR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Markéta Langerová
Optimalizace logistických toků v pivovarnictví
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Romana Lipárová
Faktory ovlivňující velikost tržeb v energetickém průmyslu
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Lorenz
Determinace vlivu vývoje vybraných akciových indexů na výstup příslušných reálných ekonomik
január 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Kristína Lučanová
Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich výdavky na zdravotnú starostlivosť Českej republiky
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Machalová
Faktory ovlivňující objem zemědělské produkce v ČR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Málková
Ekonometrické modelování spotřební funkce v ČR a SR
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jaroslava Marešová
Ekonometrický model hystereze nezaměstnanosti na trhu práce v Jihomoravském kraji
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jaroslava Marešová
Komparace metod vyrovnání časové řady tržeb maloobchodního podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Martinák
Faktory ovlivňující míru otevřenosti ekonomik v zemích V4
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucie Maternová
Vliv stárnoucí populace na veřejný rozpočet ČR
január 2010
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Miličková
Návrh investiční metodiky konkrétní firmy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Barbora Miličková
Statistická analýza vývoje investic do podílových fondů
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Mitkov
Ekonomické faktory pôsobiace na úroveň kriminality v krajinách EÚ
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radek Nováček
Identifikace faktorů ovlivňujících výdaje na zahraniční cesty
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Radek Nováček
Vlivy působící na výši prodejních a nájemních cen bytů v Brně
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Pavla Novotná
Statistické srovnání a modelování tržeb v podniku zahradnického sektoru
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Osinová
Faktory ovlivňující objem hypotečních úvěrů
január 2018
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ivana Pavuková
Vplyv peňažných agregátov M1 na úrokovú sadzbu korunových úverov poskytnutých bankami domácnostiam v ČR
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marko Petko
Vzťah medzi akciovým indexom a menovým kurzom v ČR
január 2019
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Pitoňáková
Faktory ovlivňující devizový kurz
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Pitoňáková
Social aspects of economy performance in European countries
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Prejdová
Vztah mezi vývojem cen významných komodit a vývojem akciových trhů
január 2019
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marie Puttnerová
Analýza vytíženosti divadelních představení v Národním divadle Brno
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dominika Repiská
Faktory ovplyvňujúce tržby v odvetví právnych a účtovníckych činností v ČR
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Helena Rudinská
Ekonomické predstihové indikátory budúceho vývoja ekonomiky v ČR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jana Řepová
Analýza zdrojů finančních prostředků studentů PEF MZLU v Brně a jejich následné využití
január 2009
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Manfred Schönleben
Towards smart Dairy nutrition: Improving sustainability and economics of Dairy production
október 2021
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Hana Slonková
Vliv e-businessu na prodeje produktů v baltických zemích
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Olga Sotskaya
Možnosti měření ekonomického rozvoje a blahobytu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Olga Sotskaya
Vliv korporátních daní a výše mzdových nákladů na výši přílivu přímých zahraničních investic do zemí V4
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Zuzana Soukopová
Statistické vyhodnocení dotazníkového šetření na téma využití prostředků ze stavebního spoření
január 2009
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bc. Jana Stehlíková
Analýza výsledků výzkumu finančních příjmů studentů PEF MZLU v Brně
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Bc. Jana Stehlíková
Mezifakultní srovnání pracovních příležitostí a přivýdělků studentů MZLU v Brně při studiu a jejich vazba na povinnou praxi
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Sůkalová
Analýza faktorů ovlivňující objem produkce vína v konkrétní vinařské firmě
január 2010
Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. et Ing. Petr Svoboda
Studie závislosti cenového vývoje vybraných komodit na komoditní burze NYMEX
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. et Ing. Petr Svoboda
Vlivy působící na vývoj akciového indexu S&P500
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Svobodová
Analýza výsledků výzkumu na téma "Možnosti využití a spokojenost se zahraničními studijními pobyty LLP/Erasmus" studentů PEF MZLU v Brně
január 2009Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca je odovzdaná
DPAutor: Bc. Markus Šimek
Faktory ovplyvňujúce zahraničný obchod ČR
január 2020Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Širůčková
Ekonometrické modelování cen nemovitostí
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Miroslava Škodáková
Posouzení závislostí ve vývoji akciových trhů
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Švendová
Identifikace faktorů ovlivňujících výstav piva v pivovaru Starobrno
január 2010Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Tesařová
Faktory ovlivňující objem bytové výstavby v České republice
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavlína Tilšerová
Analýza vývoje penzijního připojištění v České republice
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Tuchyňová
Ekonometrické modelovanie výkonu fondov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Uderianová
Faktory ovlivňující export zemí V4
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Vaculová
Návrh řešení kapacity a vybavenosti penzionu pro seniory v obci Měnín
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Terézia Vančová
Ekonometrické modelovanie spotrebnej funkcie krajín V4
júl 2020Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Vančurová
Faktory ovlivňující návštěvnost v NP Podyjí
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Silvie Vaňková
Prognostická schopnost finančních předstihových indikátorů v České republice
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Vávrová
Problematika míry otevřenosti zemí BRICS
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Markéta Vinklerová
Vliv teploty ovzduší na množství vyprodukovaného tepla a elektrické energie v podniku Teplárny Brno, a.s.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Markéta Vinklerová
Vývoj vybraných ukazatelů výkonnosti ekonomiky ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Evelina Vlasova
Struktura zahraničního obchodu Ruska se státy CEEC a CIS
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Evelina Vlasova
Vliv protiruských sankcí ze strany západoevropských států a USA na hospodářství Ruské federace
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Barbora Vojtěská
Faktory ovlivňující prodejní ceny bytů ve vybraných regionech Jihomoravského kraje
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Vojtěská
Prodejní ceny bytů v ČR
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucie Vrtková
Analýza vybraných demografických ukazatelů Olomouckého kraje
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucie Vrtková
Zhodnocení současného stavu a návrh optimalizace řízení skladových zásob firmy DELACON Biotechnik ČR, spol. s r. o.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Weissová
Metody ověřování efektivnosti českého akciového trhu
január 2013
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Svetlana Yankova
Příjmová nerovnost a daňová zátěž v zemích EU
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Klára Zálešáková
Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje v zemích BRICS
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klára Zálešáková
Zadluženost českých domácností v rámci zemí V4
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná