Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Identification number: 2244
University e-mail: lubos.strelec [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Simona Andreanská
Ekonometrický model vývoje migrace
May 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Andreanská
Vplyv rozdielnych metód zostavenia vzorku panelovej štúdie na odhad tržných podielov firiem pôsobiacich na poľnohospodárskom trhu
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabina Baběrádová
Analýza návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích regionu Jihovýchod
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabina Baběrádová
Modeling consumption function for the countries of the Visegrad Group
January 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jiří Bartoš
Faktory ovlivňující ceny nemovitostí
May 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Bejčková
Problematika stárnutí populace v ČR a její vliv na důchodový systém
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Brychtová
Souvislosti vývoje akciových indexů a HDP států G8
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Bulíčková
Možnosti využití optimalizačních metod při plánování osetí zemědělské půdy
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Bulíčková
Optimalizace skladových zásob v podniku AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Bumbálková
Faktory ovlivňující příjezdový cestovní ruch v regionu soudržnosti Jihovýchod
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Cibulka
Faktory ovlivňující výši tržeb v ubytovacích, stravovacích a pohostinských zařízeních v ČR
May 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Cibulka
Vlivy působící na vývoj dokončené bytové výstavby v České republice
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Čermáková
Analýza stárnutí populace v ČR a možnosti řešení negativních dopadů
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Čermáková
Analýza trhu práce v regionu Třebíč
May 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eva Dočekalová
Postavení ČR v rámci Strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělání
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominika Doubková
Příjmová nerovnost a daňová zátěž v zemích V4
May 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Dovrtělová
Faktory ovlivňující dluhopisový trh v České republice
January 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Drápalová
Ekonometrické modelování pracovní migrace v rámci České republiky
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zita Dražilová
Řešení ekonomických a sociálních dopadů stárnutí populace v Blansku
January 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Dubnická
Analýza vývoje a struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva Trenčianskeho kraje
May 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Dvořáková
Expected impact of the euro introduction in the Czech Republic on selected macroeconomic indicators
January 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristýna Dvořáková
Komparace vývoje hypotečního úvěrování v České republice a na Slovensku
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Fuksová
Analýza výnosnosti podniku Agrovýkup, a.s.
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Gašparíková
Determinanty otvorenosti českej a slovenskej ekonomiky
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Světlana Habrdová
Faktory ovlivňující ceny stavebních pozemků v Jihomoravském kraji
May 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Halíková
Analýza situace na trhu spořících produktů v ČR v kontextu současné finanční krize
May 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Halmová
Hodnocení finanční situace podniků automobilového průmyslu s využitím pokročilých metod regresní analýzy
January 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Hasík
Faktory ovlivňující výši a strukturu soukromých úspor České republiky
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hrubá
Problematika rovnovážného reálného měnového kurzu v České a Slovenské republice
January 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Hrubá
Testování slabé formy efektivnosti středoevropských akciových trhů
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Huťková
Testování slabé formy efektivnosti na BCPP
January 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristina Chalupníková
Faktory ovlivňující míru otevřenosti ekonomik vybraných zemí
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adéla Charousová
Provázanost vývoje akciových trhů a ekonomik vybraných evropských států
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Charvátová
Nezaměstnanost a nástroje politiky zaměstnanosti v okresu Kroměříž
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Chlubnová
Optimalizace řízení zásob brněnské divize Přístrojové transformátory a senzory společnosti ABB, s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislava Jaššová
Vývoj natality a mortality v Prešovskom kraji
May 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Ježek
Vývoj počtu stanic technické kontroly v závislosti na počtu osobních motorových vozidel v Jihomoravském kraji
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Jochec
Analýza závislostí ve vývoji akciových trhů a ekonomiky
January 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Fabian Keller
Rescission of Life Insurance Policies in Germany and Austria
October 2021Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Konečná
Ověřování hypotézy efektivnosti kapitálových trhů ve střední Evropě
January 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Konečná
Statistická analýza vývoje pojistného trhu v České republice
May 2008Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Jan Kopecký
Model finančních nákladů pevných linek
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kopecký
Optimalizace řízení zásob distributora zdravotnického materiálu
May 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Korbičková
Faktory ovlivňující výdaje na dávky nemocenské v ČR
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Korbičková
Vliv úrokové sazby na objem poskytnutých hypotečních úvěrů
May 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Kratochvíl
Ekonometrický model spotřební funkce v podmínkách zemí V4
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Studie provázanosti akciových trhů a jejich vliv na vývoj HDP vybraných států
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Simon Luca Kropf
Big Data Analytics: Advanced Methods for Explorative Data Modelling of Management Reporting
June 2022Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vendula Kršňáková
Optimalizace rozmístění nabízeného sortimentu biopotravin ve vybrané obchodní společnosti
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kubíček
Provázanost vývoje akciových trhů a výkonnosti ekonomik států V4
May 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Langerová
Identifikace faktorů ovlivňujících objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení v ČR
May 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Langerová
Optimalizace logistických toků v pivovarnictví
May 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Lipárová
Faktory ovlivňující velikost tržeb v energetickém průmyslu
January 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Lorenz
Determinace vlivu vývoje vybraných akciových indexů na výstup příslušných reálných ekonomik
January 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Machalová
Faktory ovlivňující objem zemědělské produkce v ČR
May 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Málková
Ekonometrické modelování spotřební funkce v ČR a SR
May 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jaroslava Marešová
Ekonometrický model hystereze nezaměstnanosti na trhu práce v Jihomoravském kraji
May 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslava Marešová
Komparace metod vyrovnání časové řady tržeb maloobchodního podniku
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Martinák
Faktory ovlivňující míru otevřenosti ekonomik v zemích V4
May 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Maternová
Vliv stárnoucí populace na veřejný rozpočet ČR
January 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Miličková
Návrh investiční metodiky konkrétní firmy
May 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Miličková
Statistická analýza vývoje investic do podílových fondů
May 2008Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Mitkov
Ekonomické faktory pôsobiace na úroveň kriminality v krajinách EÚ
May 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Nováček
Identifikace faktorů ovlivňujících výdaje na zahraniční cesty
May 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Nováček
Vlivy působící na výši prodejních a nájemních cen bytů v Brně
May 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavla Novotná
Statistické srovnání a modelování tržeb v podniku zahradnického sektoru
January 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Osinová
Faktory ovlivňující objem hypotečních úvěrů
January 2018Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Pavuková
Vplyv peňažných agregátov M1 na úrokovú sadzbu korunových úverov poskytnutých bankami domácnostiam v ČR
May 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marko Petko
Vzťah medzi akciovým indexom a menovým kurzom v ČR
January 2019Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Pitoňáková
Faktory ovlivňující devizový kurz
May 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Pitoňáková
Social aspects of economy performance in European countries
May 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Prejdová
Vztah mezi vývojem cen významných komodit a vývojem akciových trhů
January 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Puttnerová
Analýza vytíženosti divadelních představení v Národním divadle Brno
May 2008Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Rudinská
Ekonomické predstihové indikátory budúceho vývoja ekonomiky v ČR
May 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Řepová
Analýza zdrojů finančních prostředků studentů PEF MZLU v Brně a jejich následné využití
January 2009Displaying the final thesis
76.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Manfred Schönleben
Towards smart Dairy nutrition: Improving sustainability and economics of Dairy production
October 2021Displaying the final thesis
77.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Hana Slonková
Vliv e-businessu na prodeje produktů v baltických zemích
May 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Olga Sotskaya
Možnosti měření ekonomického rozvoje a blahobytu
May 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Olga Sotskaya
Vliv korporátních daní a výše mzdových nákladů na výši přílivu přímých zahraničních investic do zemí V4
May 2017Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Soukopová
Statistické vyhodnocení dotazníkového šetření na téma využití prostředků ze stavebního spoření
January 2009Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Jana Stehlíková
Analýza výsledků výzkumu finančních příjmů studentů PEF MZLU v Brně
May 2007Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Jana Stehlíková
Mezifakultní srovnání pracovních příležitostí a přivýdělků studentů MZLU v Brně při studiu a jejich vazba na povinnou praxi
May 2009Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Sůkalová
Analýza faktorů ovlivňující objem produkce vína v konkrétní vinařské firmě
January 2010Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Petr Svoboda
Studie závislosti cenového vývoje vybraných komodit na komoditní burze NYMEX
May 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Petr Svoboda
Vlivy působící na vývoj akciového indexu S&P500
May 2014Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Svobodová
Analýza výsledků výzkumu na téma "Možnosti využití a spokojenost se zahraničními studijními pobyty LLP/Erasmus" studentů PEF MZLU v Brně
January 2009Displaying the final thesis
87.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Markus Šimek
Faktory ovplyvňujúce zahraničný obchod ČR
January 2020Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Širůčková
Ekonometrické modelování cen nemovitostí
May 2013Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miroslava Škodáková
Posouzení závislostí ve vývoji akciových trhů
May 2019Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Švendová
Identifikace faktorů ovlivňujících výstav piva v pivovaru Starobrno
January 2010Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Tesařová
Faktory ovlivňující objem bytové výstavby v České republice
January 2016Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Tilšerová
Analýza vývoje penzijního připojištění v České republice
May 2009Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Tuchyňová
Ekonometrické modelovanie výkonu fondov
May 2019Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Uderianová
Faktory ovlivňující export zemí V4
May 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Vaculová
Návrh řešení kapacity a vybavenosti penzionu pro seniory v obci Měnín
May 2008Displaying the final thesis
96.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Terézia Vančová
Ekonometrické modelovanie spotrebnej funkcie krajín V4
July 2020Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Vančurová
Faktory ovlivňující návštěvnost v NP Podyjí
May 2015Displaying the final thesis
98.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Silvie Vaňková
Prognostická schopnost finančních předstihových indikátorů v České republice
May 2020Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Vávrová
Problematika míry otevřenosti zemí BRICS
May 2019Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Vinklerová
Vliv teploty ovzduší na množství vyprodukovaného tepla a elektrické energie v podniku Teplárny Brno, a.s.
May 2010Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Vinklerová
Vývoj vybraných ukazatelů výkonnosti ekonomiky ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU
May 2007Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Evelina Vlasova
Struktura zahraničního obchodu Ruska se státy CEEC a CIS
May 2018Displaying the final thesis
103.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Evelina Vlasova
Vliv protiruských sankcí ze strany západoevropských států a USA na hospodářství Ruské federace
May 2020Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Vojtěská
Faktory ovlivňující prodejní ceny bytů ve vybraných regionech Jihomoravského kraje
May 2016Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Vojtěská
Prodejní ceny bytů v ČR
May 2018Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Vrtková
Analýza vybraných demografických ukazatelů Olomouckého kraje
May 2009Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Vrtková
Zhodnocení současného stavu a návrh optimalizace řízení skladových zásob firmy DELACON Biotechnik ČR, spol. s r. o.
May 2011Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Weissová
Metody ověřování efektivnosti českého akciového trhu
January 2013Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Svetlana Yankova
Příjmová nerovnost a daňová zátěž v zemích EU
May 2015Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Zálešáková
Zadluženost českých domácností v rámci zemí V4
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress