Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ing. Tereza Krieglerová (née Vosáhlová)
Identification number: 22202
University e-mail: 22202 [at] node.mendelu.cz
 
B 41 32  Forestry (LDF)
Bachelor type of study, full-time form
Management of Natural Resources in the Tropics and Subtropics, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Rehabilitation of degraded soils by forestry measures, case of study Awassa Zuria Woreda from South Ethiopia.
Written by (author): Bc. Ing. Tereza Krieglerová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Opponent:Ing. Josef Cafourek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rehabilitace degradovaných půd lesnickými opatřeními, případová studie Awassa Zuryia Woreda z jižní Etiopie
Summary:Cílem práce je seznámit s problematikou erozí v Etiopii, se zaměřením na projektovou oblast Awassa Zuryia Woreda. Práce obsahuje zhodnocení úspěšnosti výsadeb v rámci projektu ,,Antierozní opatření v oblasti jezera Awassa", realizovaného NGO Člověk v tísni a míru odrůstání jednotlivých druhů stromků na plochách zalesněných v roce 2009. Zhodnocení probíhalo na základě terénního šetření v květnu roku 2011. Další část se zaměřuje na analýzu příčin vzniku a následků erozí, dále popisuje možnosti opatření pro rehabilitaci degradované krajiny a následně i doporučený postup, jak pro východní Afriku obecně, tak i pro jednotlivé zkoumané plochy v projektové oblasti. Poslední částí je návrh výchovných zásahů na plochách zalesněných v roce 2009.
Key words:Etiopie, Eroze, Awassa Zuryia Woreda, Člověk v tísni, Mendelova univerzita v Brně, biologické opatření, technické opatření

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review