Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rozvoj podniku směrem k finálním fázím potravinové vertikály
Autor: Ing. Bc. Lucia Némethová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavol Ďurkáč
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Rozvoj podniku smerom k finálnym fázam potravinovej vertikály
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá posúdením varianty rozvoja konkrétneho podniku smerom k finalizácii potravinovej vertikály a rozpracovanie vstupu tohto podniku na konkrétny trh. Zo základných východísk sa práca zameriava na vymedzenie charakteristík agrobiznisu, na popis prebiehajúcich zmien v rámci jeho vývoja a v neposlednom rade na metódy vyhotovenia podnikateľských plánov. V tomto kontexte sa vlastná práca predovšetkým zaoberá prípravou uceleného podnikateľského plánu výroby hotových chladených jedál, pri využití možnosti integrácie do existujúcej úspešnej komoditnej siete Farmfoods. Pozornosť sa venuje rozboru podnikateľského prostredia, súvislostiam, ktoré viedli k implementácii tohto riešenia, popisu konkrétneho riešenia ale aj vyhodnoteniu potenciálu, prínosu a rizík navrhované riešenia.
Klíčová slova:agrobiznis, hotové chladené jedlá, podnikateľský plán, finalizácia vertikály

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..