Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rozhodující kriteria volby výrobní struktury rostlinné výroby v zemědělském podniku
Autor: Ing. Josef Dostál
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Vítězslav škoda
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rozhodující kriteria volby výrobní struktury rostlinné výroby v zemědělském podniku
Abstrakt:Diplomová práce se tematicky věnuje změnám českého zemědělství a jejich důsledkům na změny podnikatelského prostředí zemědělců v České republice, vyvolané vývojem po Sametové revoluci v roce 1989, ale také vstupem České republiky do Evropské unie a následným přijetím pravidel Společné zemědělské politiky. Práce charakterizuje stav zemědělství a vývoj prostředí zemědělské prvovýroby po devadesátých letech 20. století v rámci rostlinné výroby, jako předpoklad pro analýzu souvislostí mezi změnami podnikatelského prostředí agrárního sektoru a rozhodováním zemědělských výrobců o struktuře rostlinné výroby. Po provedení analýzy výrobní struktury a ekonomické situace vybraného zemědělského podniku bylo vyhodnoceno, že se změny podnikatelského prostředí promítly do rozhodování o výrobní struktuře rostlinné výroby. Konkrétně se změnilo rozhodování o výběru pěstovaných plodin, intenzifikaci rostlinné výroby a navazování dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Klíčová slova:Společná zemědělská politika, transformační procesy, agrobyznys, komoditní vertikála, rostlinná výroba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..