Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti zapojení malého zemědělského podniku v rámci komoditní vertikály mléka
Autor: Ing. Doubravka Vetešníková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Duda, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti zapojení malého zemědělského podniku v rámci komoditní vertikály mléka
Abstrakt:Diplomová práce se zaměřuje na popis charakteristických změn způsobených rozvojem agrobyznysu a některých dalších specifik v rámci formování podnikatelského prostředí českých zemědělských podniků. Z tohoto pohledu je zde zachycen stav před vstupem a další vývoj po vstupu České republiky do Evropské unie s nutností implementace Společné zemědělské politiky do právní úpravy ČR a jak tento akt ovlivnil české zemědělce s důrazem na odvětví mléka a mléčných výrobků. Teoretická východiska se v další části práce promítají v zachyceném vývoji komoditní vertikály mléka v podmínkách České republiky, kde se soustředí na postavení zemědělských podniků a základní faktory podmiňující úspěšnost prvovýrobců. V návaznosti na tyto obecné souvislosti byla zhodnocena možnost zapojení konkrétní malé rodinné farmy se záměrem vstoupit na trh mléka a mléčných výrobků z odlišného segmentu podnikatelské činnosti. Ze zjištěných výsledků nám vyplývá, že i menší zemědělské podniky za předpokladu zvolení vhodné strategie mohou dosáhnout úspěchu.
Klíčová slova:malá rodinná farma, faremní zpracování mléka, komoditní vertikála, mléko, agrobyznys, mlékárenské výrobky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..