Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2184
Univerzitný e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti zapojení malého zemědělského podniku v rámci komoditní vertikály mléka
Autor: Ing. Doubravka Vetešníková
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Duda, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Možnosti zapojení malého zemědělského podniku v rámci komoditní vertikály mléka
Abstrakt:Diplomová práce se zaměřuje na popis charakteristických změn způsobených rozvojem agrobyznysu a některých dalších specifik v rámci formování podnikatelského prostředí českých zemědělských podniků. Z tohoto pohledu je zde zachycen stav před vstupem a další vývoj po vstupu České republiky do Evropské unie s nutností implementace Společné zemědělské politiky do právní úpravy ČR a jak tento akt ovlivnil české zemědělce s důrazem na odvětví mléka a mléčných výrobků. Teoretická východiska se v další části práce promítají v zachyceném vývoji komoditní vertikály mléka v podmínkách České republiky, kde se soustředí na postavení zemědělských podniků a základní faktory podmiňující úspěšnost prvovýrobců. V návaznosti na tyto obecné souvislosti byla zhodnocena možnost zapojení konkrétní malé rodinné farmy se záměrem vstoupit na trh mléka a mléčných výrobků z odlišného segmentu podnikatelské činnosti. Ze zjištěných výsledků nám vyplývá, že i menší zemědělské podniky za předpokladu zvolení vhodné strategie mohou dosáhnout úspěchu.
Kľúčové slová:malá rodinná farma, faremní zpracování mléka, komoditní vertikála, mléko, agrobyznys, mlékárenské výrobky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..