Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti rozvoje zemědělského podniku v podmínkách českého agrobyznysu
Autor: Ing. Hana Kudláčková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Helena Vláčilová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti rozvoje zemědělského podniku v podmínkách českého agrobyznysu
Abstrakt:Diplomová práce řeší základní faktory, které ovlivnily rozhodování o výrobní struktuře podniků v českém zemědělství před a po vstupu do EU. Cílem diplomové práce je na základě charakteristiky změn podnikatelského prostředí zemědělských výrobců, vyvolaných vývojem agrobyznysu, specifikovat, které faktory jsou rozhodující z hlediska konkurenceschopnosti podniku obecně a do jaké míry je lze uplatnit v podmínkách společného trhu EU−v návaznosti na to pak tyto poznatky ověřit na konkrétním zemědělském podniku. V teoretické části diplomové práce se věnuji charakteristice podnikatelského prostředí zemědělských podniků, definici změn formování agrární politiky a následně koncepci Společné zemědělské politiky. Dále pak analyzuji vývoj a strukturu zvolených charakteristik českého zemědělství. V praktické části diplomové práce je charakterizován konkrétní zvolený podnik, na kterém jsou ověřeny získané poznatky. Závěrem diplomové práce a výsledkem analýzy podniku je celkové zhodnocení chodu podniku a poskytnutí návrhů, které mohou vylepšit situaci sledovaného podniku nebo zajistit potřebná opatření k udržení stávajícího stavu.
Klíčová slova:zemědělský podnik, strategie , Společná zemědělská politika, rozvoj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..