Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Podmínky rozvoje a reakce regionálního potravinářského podniku na změnu podnikatelského prostředí
Autor: Ing. Romana Dacerová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Barbora Daňková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Podmínky rozvoje a reakce regionálního potravinářského podniku na změnu podnikatelského prostředí
Abstrakt:Diplomovaná práce je zaměřena na problematiku rozvoje a reakce regionálních potravinářských podniků v měnícím se podnikatelském prostředí agrobyznysu. V tomto kontextu je obecně charakterizováno podnikatelské prostředí v komoditních vertikálách agrobyznysu, specifika rozvoje podnikání malých a středních firem a vývojové tendence komoditní vertikály masa v České republice. V návaznosti na to tyto obecné souvislosti byla i zhodnocena aktuální situace konkrétního malého masozpracujícího podniku v okrese Žďár nad Sázavou, jako východiska pro diskuzi předpokladů, přínosů, rizik a možností rozvoje tohoto typu podnikatelského subjektu. Z těchto poznatků jsou i vyvozeny doporučení pro zlepšení pozice tohoto podniku na trhu.
Klíčová slova:malé a střední podniky, agrobyznys, masozpracující průmysl

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..