Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti rozvoje zemědělského podniku v prostředí agrobyznysu
Autor: Ing. Jan Šabouk
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti rozvoje zemědělského podniku v prostředí agrobyznysu
Abstrakt:Tato práce se soustředí na reakce a postupy společnosti zabývající se zeměděl-skou produkcí a jednotlivé změny v jeho prostředí. V úvodní část se zaměřuji na pojetí podnikání v zemědělství a současně vnějším faktorům, které působí na zemědělské společnosti a bezprostředně je ovlivňují. Dále se práce naměřu-je na faktory, které vstupují do vytváření podnikatelského prostředí a formují trh v České republice. Praktická část se soustředí na postupná vývojem zvole-ného společnosti a její propojení na jednotlivé procesy uvnitř a vně společnos-ti. Práce vychází z interních data společnosti, které si nepřály být jmenovány z důvodu soudního sporu, který vedou s konkurencí.
Klíčová slova:zemědělství, zemědělská produkce, zemědělská politika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..