Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nové formy potravinových trhů v městě Brně
Autor: Bc. Kateřina Plencnerová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Nové formy potravinových trhů v městě Brně
Abstrakt:Záměrem bakalářské práce je přispět k poznání alternativních potravinových sítí na území České republiky. Práce se konkrétně zaměřuje na potravinový trh FoodPark a podstatné souvislosti jeho vzniku a vývoje. V práci jsou vymezeny hlavní znaky této formy trhu společně s identifikací zapojených aktérů. Na základě provedených polostrukturovaných rozhovorů byly analyzovány a hodnoceny motivy, nutné předpoklady a potenciální přínosy a rizika vyplývající ze zapojení prodejců v rámci FoodParku. Tato analýza byla i podpořena uskutečněným pozorováním na konkrétních trzích. FoodPark se po svém založení stal jedním z pravidelných potravinových trhů v městě Brně a nabízí možnost realizovat svoji produkci rozmanitému okruhu výrobců. Jeho hlavní přínos však prodejci spatřují především v možnosti reklamy, propagace a zvyšování povědomí o jejich produktech.
Klíčová slova:agrobyznys, alternativní potravinové sítě, Brno, Česká republika, FoodPark, Slow food

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..