Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Centra sdílených služeb jako faktor rozvoje regionu
Autor: Ing. Markéta Bálková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Centra sdílených služeb jako faktor rozvoje regionu
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá tématem center sdílených služeb jako faktoru rozvoje regionu. Problematikou se zabývá jak z pohledu poskytovatelů podpůrných obchodních služeb a jejich klientů, tak z pohledu regionu. Analyzuje lokalizační faktory pro umístění těchto firem v regionu a působení těchto firem na rozvoj regionu. Práce se zaměřuje na vývoj sektoru v evropském prostoru. Práce obsahuje vymezení pojmu centrum sdílených služeb včetně zasazení pojmu do témat globalizace, internacionalizace a nadnárodních společností, jako projevů společenského vývoje stojících na pozadí vzniku tohoto typu firem. Dále jsou jmenovány lokalizační faktory a srovnán jejich současný stav v evropských zemích. Práce obsahuje i profily evropských zemí, které jsou destinacemi sdílených služeb, a srovnává jejich vývoj s vývojem v České republice, která v současnosti patří k nejprogresivnějším zemím v tomto sektoru. Práce je zakončena případovou studií, která byla provedena ve spolupráci s centrem sdílených služeb mezinárodní společnosti zabývající se maloobchodem s elektronickým zbožím.
Klíčová slova:sdílené obchodní služby, centrum sdílených služeb, outsourcing, globalizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..