Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály mléka
Autor: Ing. Veronika Kropáčková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Duda, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály mléka
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá charakteristikou změn způsobených rozvojem agrobyznysu a některých specifik formování podnikatelského prostředí českých zemědělských podniků vyvolaných transformačními procesy a vstupem České republiky do Evropské unie. Práce charakterizuje vývoj komoditní vertikály mléka v podmínkách České republiky, zabývá se postavením zemědělských podniků v jejím rámci, a také základními faktory determinujícími úspěšnost prvovýroby. Na základě zjištěných poznatků práce pojednává o odstranění závislosti konkrétního podniku na navazujícím článku komoditní vertikály mléka. Stěžejní částí práce je podnikatelský plán samostatného zpracování faremní produkce mléka. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že samostatné zpracování faremní produkce se v dnešních podmínkách jeví jako jeden z vhodných způsobů, jak udržet životaschopnost malých a středních zemědělských podniků.
Právní doložka:Jménem ekofarmy v Nelepči žádám o utajení diplomové práce Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály mléka dle směrnice č. 5/2013 Zveřejňování vysokoškolských prací. Práce obsahuje interní data, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství.
Klíčová slova:komoditní vertikála, agrobyznys, mléko, mlékárenské výrobky, faremní zpracování mléka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..