Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ekonomické souvislosti vývoje zahraničního obchodu České republiky s mlékem a mlékárenskými výrobky
Autor: Ing. Lucie Palásková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Ladislav Skopal
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ekonomické souvislosti vývoje zahraničního obchodu České republiky s mlékem a mlékárenskými výrobky
Abstrakt:Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj rozměru a struktury zahraničního obchodu České republiky s mlékem a mlékárenskými výrobky a v rámci toho poukázat na příčinné souvislosti tohoto vývoje. Práce ve své první části řeší teoretickou problematiku, která je spojená s agrárně zahraničním obchodem, vysvětlení jeho obecné teorie a historické souvislosti. Následně jsou popsány nástroje pro regulaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Ve druhé části vlastní práce zpracovává, analyzuje a vyhodnocuje statistické údaje. Tato část analyzuje vývoj trhu s mlékem v rámci Evropské unie, jejich souvislostí na základě komoditní vertikály, která navazuje na produkci mléka, spotřebu a cenový vývoj mléka. Další část se věnuje analýze vývoje zahraničního obchodu, kde se objevuje zhodnocení importu, exportu do České republiky s přihlédnutím k teritoriální struktuře. Na základě zjištěných poznatků dochází k většímu vývozu surové komodity, než k jejímu dovozu. Naopak dochází k většímu dovozu produktů s vyšší přidanou hodnotou, než jejich vývozu.
Klíčová slova:Agrobyznys, zahraniční obchod, export, import mléka a mléčných výrobků, teritoriální struktura mléka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..