Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2184
Univerzitný e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Potravinová bezpečnost jako jedna z priorit Afriky
Autor: Ing. Šárka Cieślarová
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Potravinová bezpečnost jako jedna z priorit Afriky
Abstrakt:Předložená diplomová práce se zabývá mírou podvýživy v regionu Subsaharské Afriky se zaměřením na koncept potravinové bezpečnosti a rozvojových cílů tisíciletí. Teoretická část se zabývá především vymezením konceptu potravinové bezpečnosti, hladu a podvýživy. Praktická část analyzuje míru naplnění prvního cíle tisíciletí se zaměřením na snížení počtu podvyživených obyvatel v regionu Subsaharské Afriky. S využitím shlukové analýzy byly identifikovány skupiny zemí, mající podobné vývojové tendence jak z hlediska výsledků, tak i příčin dosažení konkrétní úrovně potravinové bezpečnosti těchto států.
Kľúčové slová:potravinová bezpečnost, podvýživa, Rozvojové cíle tisíciletí, chudoba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..