Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Malá rodinná farma v podnikatelském prostředí agrobyznysu
Autor: Bc. Ing. Marie Ryšánová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Barbora Daňková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Malá rodinná farma v podnikatelském prostředí agrobyznysu
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá vlivem změn podnikatelského prostředí agrobyznysu na rozvoj konkrétní rodinné farmy. Bakalářská práce vymezuje podnikatelské prostředí a změny současného agrobyznysu. Popisuje podobu agrárního sektoru a definovány jsou také principy fungování agrárního trhu. Práce konkretizuje zásady a reformy Společné zemědělské politiky. Specifikovány jsou také alternativními distribučními sítěmi. V další části práce je analyzovaná malá rodinná farma. Následně jsou pro tuto farmu navrhnuty alternativní odbytové sítě, jako alternativní forma uplatnění v rámci agrobyznysu. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky analýz a navrženy možná řešení.
Klíčová slova:agrární trh, alternativní distribuční sítě, Společná zemědělská politika, agrobyznys

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..