Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využití neuromarketingu v komunikaci města s občany na příkladu města Trenčína
Autor: Ing. Martina Široká
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití neuromarketingu v komunikaci města s občany na příkladu města Trenčína
Abstrakt:Široká, Martina. Využití neuromarketingu v komunikaci města s občany na příkladu města Trenčína. Diplomová práce. Brno : FRRMS MENDELU v Brně, 2015. Diplomová práce se věnuje tématu neuromarketingu, cíleného na marketingovou komunikaci ve veřejné správě, na konkrétním příkladu slovenského města Trenčín. Cílem předkládané práce je posouzení možností a využitelnosti technik neuromarketingu v komunikaci města s občany. Vytvoření grafického návrhu billboardu, aplikujícího výstupy z neuromarketingového výzkumu pravolevého vnímání vizuálních podnětů, je prostředkem k dosažení cíle práce. Diplomová práce se skládá z teoretické části, kde jsou vysvětleny základní pojmy, související s významem a možnostmi komunikace ve veřejném sektoru, a dále s neuromarketingem a používanými zobrazovacími metodami. Praktická část popisuje souvislosti konkrétního případu města Trenčín a zahrnuje neuromarketingový výzkum s přípravou designu návrhu billboardu. Závěrem jsou posouzeny možnosti využití neuromarketingu jako nástroje marketingové komunikace ve veřejné správě, respektive komunikaci města s občany.
Klíčová slova:Neuromarketing, veřejný sektor, EEG, marketingová komunikace, Trenčín, výzkum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..