Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti uplatnění konceptu komunitního turismu pro zlepšení socioekonomické situace vybrané komunity v Peru
Autor: Ing. Tereza Macháčková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti uplatnění konceptu komunitního turismu pro zlepšení socioekonomické situace vybrané komunity v Peru
Abstrakt:Macháčková, T. Možnosti uplatnění konceptu komunitního turismu pro zlepšení socioekono-mické situace vybrané komunity v Peru. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Bakalářská práce se zabývá tématem možnosti uplatnění konceptu komunitního turismu, jakožto ideálního řešení zohledňující ekonomické, sociální a environmentální aspekty rozvoje vybrané komunity Llaqquepata, která je situovaná v andské oblas-ti jižní části Peru. Práce přichází s konkrétním návrhem realizace konceptu komunitní-ho turismu, s ohledem na reálné podmínky a charakter vybrané komunity. Realizace komunitního turismu v této oblasti má předpoklady pro zvýšení a diverzifikaci eko-nomických příjmů chudého venkovského obyvatelstva.
Klíčová slova:cestovní ruch, udržitelný rozvoj, masový turismus, komunitní turismus, udržitelný cestovní ruch, turismus, Peru

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..