Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Květinářská produkce v Keni, Etiopii a Ugandě: zhodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních důsledků zapojení do globálních produkčních sítí
Autor: Ing. Kristýna Jeřábková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Barbora Daňková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Květinářská produkce v Keni, Etiopii a Ugandě: zhodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních důsledků zapojení do globálních produkčních sítí
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá květinovým průmyslem a jeho ekonomickými, sociálním a environmentálními dopady ve třech afrických zemích a to Keni, Etiopii a Ugandě. Jako teoretický rámec je v práci zvolena teorie globálních produkčních sítí a jejich ekonomický, sociální a environmentální upgrading či downgrading. V práci je zmapován současný květinový průmysl a jeho historický vývoj. Výsledkem práce je zhodnocení vlivu květinového průmyslu na dané země a komparace třech uvedených zemí. Hlavní metodikou práce je rešerše odborné literatury a analýza dat statistických databází.
Klíčová slova:květinový průmysl, sociální upgrading, environmentální upgrading, globální produkční sítě, Afrika, Etiopie, Keňa, Uganda, ekonomický upgrading

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..