Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vývojové tendence zemědělství v Kraji Vysočina
Autor: Bc. Ing. Jana Hejlová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Václav Mottl
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývojové tendence zemědělství v Kraji Vysočina
Abstrakt:HEJLOVÁ, Jana. Vývojové tendence zemědělství v Kraji Vysočina. Brno, 2013. Diplomová práce. Mendelova univerzita. Diplomová práce se zabývá charakteristikou základních vývojových tendencí v zemědělství v Kraji Vysočina v kontextu vývoje agrárního odvětví v České republice. Konkrétně analyzuje vývoj rostlinné a živočišné výroby v regionu Žďár nad Sázavou včetně provedeného šetření ve vybraných podnicích. Výsledky práce naznačují, že v rostlinné výrobě klesá produkce brambor a pícnin na orné půdě a výrazně stoupá produkce řepky. V živočišné výrobě klesají stavy prasat a mírně rostou stavy skotu.
Klíčová slova:agrární trh, agrobyznys, Kraj Vysočina, společná zemědělská politika, zemědělství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..