Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ekonomické souvislosti vývoje mlékárenství v ČR
Autor: Bc. Ing. Lucia Geročová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Ladislav Skopal
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ekonomické souvislosti vývoje mlékárenství v ČR
Abstrakt:GEROČOVÁ, L.: Ekonomické souvislosti vývoje mlékárenství v ČR. Mendelova univerzita v Brně, 2014. Diplomová práce. Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou ekonomických souvislostí vývoje v mlékárenském odvětví v České republice. Práce přispívá k hlubšímu poznání faktorů formujících podnikatelské prostředí agrobyznysu v globalizujícím se prostředí a posuzuje tyto obecné tendence v mlékárenském odvětví. Obecně se snížila produkce mléka, stejně tak došlo i ke značnému snížení stavů mléčných krav. Spotřeba mlékárenských produktů se v posledních letech mírně zvyšuje. Z analýzy poptávkově orientovaného přístupu k odvětví vyplývá nedostatečné přizpůsobení se tuzemské výroby požadavkům spotřebitelů. Tato skutečnost vytváří prostor pro import zpracovaných produktů s vyšší přidanou hodnotou. Narůstá pozitivní saldo zahraničního obchodu s mlékem a negativní saldo zahraničního obchodu se sýry a máslem. Z vývoje cenových hladin vyplývá, že mlékárenství má v rámci vertikály nelehké postavení, kdy na jeho cenové marže tlačí monopsnonní postavení obchodu. Ekonomická analýza výběrového souboru podniků naznačuje pozitivní vývoj mlékárenského oboru. Komparace zjištěných skutečností pomocí rozhovorů s představiteli mlékáren Madeta, a.s. a Moravia Lacto, a.s. přináší závěry z pohledu podobnosti a rozdílnosti zaměření a strategií podniků. Z analýz ekonomických ukazatelů mlékáren a odvětví vyplývá značná kolísavost sektoru v poslední dekádě. Z pohledu budoucího vývoje bude rozhodující uchopení příležitostí, schopnost reagovat na globální změny populace a jejich poptávku, změny na cenových trzích a v neposlední řadě zaměření a nástroje Společné zemědělské politiky.
Klíčová slova:Agrobyznys, mléko, mlékárenské výrobky, produkce a spotřeba, finanční analýza, ekonomická výkonnost, komoditní vertikála

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..