Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza finanční výkonnosti subjektů v odvětví pivovarnictví
Autor: Ing. Ivana Strmisková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Iva Lechanová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza finanční výkonnosti subjektů v odvětví pivovarnictví
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá analýzou finanční výkonnosti subjektů působících v odvětví pivovarnictví v České republice, a to nejen jako celku, ale na základě zvolených kritérií i v jednotlivých odvětvových skupinách. Práce je formálně rozdělena do několika dílčích částí. V literárním přehledu je charakterizován pojem výkonnost podniku, uživatelé výsledků měření, zdroje vstupních informací a klasické a moderní ukazatele finanční výkonnosti, včetně konstrukcí jejich výpočtu. Identifikovány jsou také základní vztahy mezi povahou konkurence v daném odvětví a výkonností podniku, koncept strategických skupin v odvětví a obecné souvislosti nového prostředí potravinářských podniků v celistvém pojetí agrobyznysu. Další kapitola práce popisuje základní vývojové tendence na trhu piva v České republice. Následující kapitoly jsou věnovány samotné analýze finanční výkonnosti subjektů působících v odvětví pivovarnictví, meziskupinovému srovnání, posouzení dosažených výsledků a formulaci závěrů.
Klíčová slova:agrobyznys, analýza odvětví pivovarnictví, mezipodnikové srovnání, průmyslový pivovar, ekonomická přidaná hodnota, finanční výkonnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..